Zaměstnanci MŠ Hasičská

Zaměstnanci MŠ Hasičská


Pedagogičtí pracovníci:

Třída 1 - běžná třída "Broučci"

Kodymová Iveta

Nováková Marie

Třída 2 - běžná třída "Hvězdičky"

Vítová Jitka - vedoucí učitelka

Kateřina Lukešová

Třída 3 - běžná třída "Sluníčka"

Mgr. Kateřina Anna Hesová

Šulcová Pavla

Provozní pracovníci:

Šimůnková Dagmar -  školnice

Celarová Šárka - kuchařka, vedoucí stravování

Kudláčková Věra - uklízečka