Zaměstnanci MŠ Hasičská

Zaměstnanci MŠ Hasičská


Pedagogičtí pracovníci:

Třída 1 - běžná třída "Broučci"

Iveta Kodymová

Marie Nováková

Třída 2 - běžná třída "Hvězdičky"

Eva Kalfusová - zástupkyně ředitelky

Kateřina Lukešová

Třída 3 - běžná třída "Sluníčka"

Mgr. Kateřina Anna Hesová

Pavla Šulcová

Provozní pracovníci:

Dagmar Šimůnková -  školnice

Šárka Celarová - kuchařka, vedoucí stravování

Věra Kudláčková - uklízečka. pomocná kuchařka