Prohlášení o přístupnosti

Prohlášení o přístupnosti

Mateřská škola Hostinné se zavazuje ke zpřístupnění svých internetových stránek v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, který provádí Směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102 ze dne 26. října 2016 o přístupnosti webových stránek a mobilních aplikací. Toto prohlášení o přístupnosti se vztahuje na webové stránky www.mshostinne.cz

Stav souladu

Tato webová stránka je v souladu s EN 301 549 V2 1.2 a standardem WCAG 2.1.

Další formáty

Dokumenty na webových stránkách jsou uloženy v běžně používaných formátech DOC, DOCX, XLS, XLSX, PDF převážně z důvodu nemožnosti převést některé funkce a formátování do formátu HTML. Soubory lze číst zdarma nabízenými aplikacemi Word Viewer a Acrobat Reader. Některé webové prohlížeče obsahují vestavěný prohlížeč PDF dokumentů.

Nepřístupný obsah

Některé dokumenty jsou uloženy jako naskenované PDF soubory nebo rastrové obrázky. Tyto formáty znemožňují strojové čtení.
Z důvodu nepřiměřené zátěže, převážně při ručním přepisování či technickém zpracování dodaných dat, nejsou tato data poskytována ve strojově čitelných formátech. Jedná se především o některé přílohy stránek, grafické upoutávky či letáky.
Tato data je možné získat na vyžádání, emailem či telefonicky u správce obsahu.

Vypracování tohoto prohlášení o přístupnosti

Toto prohlášení bylo vypracováno dne 29. 8. .2020.
Prohlášení bylo revidováno dne 29. 8. 2020.
Toto prohlášení bylo vypracováno dle metodického pokynu MVČR k tomuto zákonu.

Zpětná vazba a kontaktní údaje

Níže uvedeny kontakty lze oslovit ohledně přístupnosti webových stránek a informací na nich uvedených.

Kontakt na správce obsahu

Mateřská škola Hostinné
Tyršovy sady 676, 543 71 Hostinné
+420 499 441 280  
mskolkahostinne@seznam.cz 

Kontakt na technického provozovatele

JAVS - Junek Audio Video Servis
Hostivínská 156, 543 71 Hostinné
+420 499 441 740
mjs51@seznam.cz

Postupy pro prosazování práva

V případě neuspokojivé odpovědi na oznámení nebo žádost zaslanou v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102 kontaktujte:

Ministerstvo vnitra
odbor eGovernmentu
náměstí Hrdinů 1634/3
140 21 Praha 4
pristupnost@mvcr.cz

Zpracování osobních údajů

Některé služby této stránky vyžadují zpracování osobních údajů uživatelů. Toto zpracovávání podléhá nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES. Obecné nařízení o ochraně osobních údajů známé také jako "GDPR".

Služby využívající osobní údaje

Níže jsou uvedeny služby, které tyto osobní údaje zpracovávají. Osobní údaje nezpracováváme pro potřeby cíleného nabízení zboží nebo služeb. Osobní údaje neprodáváme ani neposkytujeme třetím stranám. Souhlas považujeme za platný do jeho odvolání. Při odesílání webových formulářů na této webové stránce neukládáme Vaši e-mailovou adresu. Webové stránky použijí emailový údaj do mailu, který je odeslán na adresy úřadu pro potřeby odpovědi. Webové formuláře mohou pro úspěšné odeslání požadovat další osobní údaje. V takových případech tyto údaje zpracováváme pouze pro potřeby vyhodnocení formuláře a neuvádíme je veřejně.

Odvolání souhlasu

V případě, že si přejete odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů, kontaktujte správce osobních údajů.
Správcem těchto osobních údajů je Mateřská škola Hostinné.

Prohlášení o použití cookies

Tyto webové stránky používají cookies.

Jaké cookies používáme?

Používáme cookies pro zachování přepnutí jazykových mutací stránek nebo zobrazení pro zrakově postižené a pro zachování vašich preferencí při prohlížení těchto webových stránek. Podrobnější informace získáte u správce webu.

Cookies třetích stran

  • Web používá Google Analytics pro analýzu návštěvnosti.
  • Web používá Google ReCaptcha v2 jako ochranu před napadení roboty.

Souhlas s ukládáním cookies

Většina prohlížečů cookies automaticky akceptuje, pokud není prohlížeč nastaven jinak. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s ukládáním souborů cookies. Použití cookies můžete omezit nebo zablokovat v nastavení svého webového prohlížeče.

Prohlášení k užití Google Translate

V případě použití automatizovaného překladu službou Google Translate se řídí užití jeho podmínkami, viz. https://www.google.com/intl/cs/policies.