Zaměstnanci MŠ A. Dvořáka

Zaměstnanci MŠ A. Dvořáka


Pedagogičtí pracovníci:

Třída 1 - běžná třída "Motýlci"

Dana Sehnalová

Marta Imlaufová

Třída 2 - běžná třída "Housenky"

Milana Ivaniš, DiS. - zástupkyně ředitelky MŠ

Marie Turková

Nikola Nedomlelová - školní asistentka

Provozní pracovníci:

Markéta Brzáková - školnice

Pavlína Pěkná - kuchařka, uklízečka

Dana Sehnalová - vedoucí stravování