Zaměstnanci MŠ A. Dvořáka

Zaměstnanci MŠ A. Dvořáka


Pedagogičtí pracovníci:

Třída 1 - běžná třída "Motýlci"

Dana Sehnalová

Marta Imlaufová

Třída 2 - běžná třída "Housenky"

Milana Sahánková, DiS. - vedoucí učitelka

Nepedagogický pracovník:

Turková Marie - školní asistent, běžná třída "Housenky"

Provozní pracovníci:

Brzáková Markéta - školnice

Pavlína Pěkná - kuchařka

Sehnalová Dana - vedoucí stravování