Povinně zveřejňované informace

POVINNĚ ZVEŘEJŇOVANÉ INFORMACE

1. Název:
Mateřská škola Hostinné, příspěvková organizace

2. Důvod a způsob založení:
Zřizovací listina Města Hostinné

3. Organizační struktura:

Mateřská škola se školní výdejnou.
Celková kapacita:185 dětí

Sídlo: Tyršovy sady 676, 543 71 Hostinné

Budova 1. MŠ a ředitelství: Tyršovy sady 676, 543 71 Hostinné, 499 441 280

Budova 2. MŠ: Hasičská 231, 543 71 Hostinné, 499 524 128

Budova 3. MŠ: A.Dvořáka 744, 543 71 Hostinné, 499 524 330

Počet zaměstnanců: 27

4. Kontaktní spojení:

4.1 Kontaktní poštovní adresa:

Mateřská škola Hostinné, Tyršovy sady 676, 543 71 Hostinné

4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu:

Mateřská škola Hostinné, Tyršovy sady 676, 543 71 Hostinné

4.3 Úřední hodiny:

Zpravidla každý den od 9:30 do 14:30 hodin v ředitelně školy, nebo po dohodě.

4.4 Telefonní čísla: +420 499 441 280, +420 783 380 111
4.5 Číslo faxu: není
4.6 Adresa internetové stránky: www.mshostinne.cz
4.7 Adresa e-podatelny: mskolkahostinne@seznam.cz
4.8 Datová schránka: ID h6bkrpc
4.9 Další elektronické adresy: nejsou

5. Případné platby lze poukázat: 198684507/0600

6. IČO: 75016672

7. DIČ: CZ60277908

8. Dokumenty (viz sekce Dokumenty, Rozpočtové dokumenty)
8.1 Školní vzdělávací program "Školka pro všechny"

Školní řád

Žádost o přijetí do MŠ

Provozní řád DDH

Školní akční plán

8.2 Rozpočet školy

8.3. Úplata za předškolní vzdělávání a platba za stravné

9. Žádosti o informace

Informace lze získat ústně či písemně na adrese: MŠ Hostinné, Tyršovy sady 676, 543 71 Hostinné.

10. Příjem žádostí a dalších podání
Žádosti a stížnosti, návrhy a podněty lze podávat elektronicky na adresu: mskolkahostinne@seznam.cz

11. Opravné prostředky
Lze podat písemně do 30 dnů od doručení rozhodnutí prostřednictvím ředitelky mateřské školy, na adrese Mateřská škola Hostinné, Tyršovy sady 676, 543 71 Hostinné.

12. Formuláře

Odmítnutí žádosti a ukončení předškolního vzdělávání:


13. Popisy postupů - návodů pro řešení životních situací
Popisy postupů neexistují.

14. Předpisy
14.1 Nejdůležitější používané předpisy: č.561/2004 Sb. školský zákon, č.250/2000 Sb. zákon o rozpočtových pravidlech, zákon č.106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, správní řád, novela školského zákona č. 178/2016 Sb. s účinností od 1.9.2017, vyhláška č. 14/2005 Sb. o předškolním vzdělávání.

14.2 Vydané právní předpisy: nemáme

15. Úhrady za poskytování informací
15.1 Není

16. Licenční smlouvy
Neexistují

17. Výroční zpráva podle zákona č.106/1999 Sb.

18. Nařízení GDPR
Pověřenec pro ochranu osobních údajů:
JUDr. Martina Nyklová
e-mail: poverenec@aknyklova.cz