Polytechnika

Polytechnika nás baví, aneb celoroční projekt ve třídě Motýlků
V letošním školním roce se třída Motýlků zaměřila na polytechnickou výchovu, která je provází po celý školní rok.
Dětem jsou každý měsíc připraveny podmínky k technickým činnostem a k hrám s nářadím, pokaždé jsme mile překvapeni, co dokážou vyrobit a s jakým zaujetím a úsilím hledají řešení k dosažení svého cíle. Technika je součástí našeho života, ale technické dovednosti se postupně vytrácejí. Polytechnická výchova tak přispívá především k vytváření pracovních dovedností a návyků, které děti využijí v běžném a později i pracovním životě. Vyrábění a společné hledání správných postupů rozvíjí spolupráci dětí, vzájemnou komunikaci a volní vlastnosti. Děti mají touhu práci dokončit, i když musí překonat překážky. Tentokrát jsme pracovali se dřevem, poznávali různé druhy dřeva a také jsme s ním pracovali.
Milana Sahánková, DiS