Platby od 1. 9. 2022

Mateřská škola Hostinné

Platba školného a zálohy na stravné od 1. 9. 2022

Úplata za předškolní vzdělávání činí 300,- Kč /měsíčně

Záloha na stravné měsíčně činí ......... 850,- Kč

Ceník stravného: děti do 6 let...... přesnídávka......9,-Kč

oběd................24,-Kč

svačina............8,-Kč

celý den: 41,- Kč

děti 7 leté......... přesnídávka........9,-Kč

oběd..................27,-Kč

svačina..............8,-Kč

celý den: 44,- Kč

Měsíční platba: 1150,- nebo 850,-, když je to předškolák

(předškolák je osvobozen od školného).

Uhraďte vždy do konce měsíce předcházejícího.

číslo účtu: 198 684 873/0600

v.s.: přidělené evidenční číslo

poznámka k platbě: jméno dítěte

Děkujeme Vám za včasné úhrady záloh - slouží k nákupu potravin!!! 

Vyúčtování záloh probíhá 3 x do roka.