Platby od 1. 1. 2023

Mateřská škola Hostinné
Platba školného a zálohy na stravné od 1. 1. 2023

Úplata za předškolní vzdělávání činí 300,- Kč /měsíčně

Záloha na stravné měsíčně činí ......... 950,- Kč

Ceník stravného: děti do 6 let...... přesnídávka......9,-Kč

oběd................29,-Kč

svačina..............8,-Kč

celý den: 46,- Kč

děti 7 leté......... přesnídávka........9,-Kč

oběd..................32,-Kč

svačina................8,-Kč

celý den: 49,- Kč

1250,- Kč nebo 950,- Kč, když je to předškolák

(předškolák je osvobozen od školného, i 7 letý),

uhraďte vždy do konce měsíce předcházejícího.

číslo účtu: 198 684 873/0600

v. s.: přidělené evidenční číslo

poznámka k platbě: jméno dítěte

Děkujeme Vám za včasné úhrady záloh-slouží k nákupu potravin !!! Vyúčtování období září- prosinec 2022 proběhne na budovách v polovině ledna 2023.