Naši partneři

NAŠE MŠ JE V SÍTI ŠKOL PODPORUJÍCÍCH ZDRAVÍ

ZAPOJUJEME SE DO GRANTŮ KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE

SPOLUPRACUJEME S FIRMAMI:

 • HUSPEK DESING
 • MODEL
 • TEMPO ČESKO
 • PETEX HOSTINNÉ

S MĚSTEM HOSTINNÉ

 • Odborným učilištěm
 • Základní školou
 • Dobrovolnými hasiči
 • Františkánským klášterem
 • Sportovní halou

Příjemce dotace: Mateřská škola Hostinné

Název projektu: Šablony II - Zvýšení kvality výuky v MŠ Hostinné

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0008996

Období realizace: 1. 9. 2018 - 31. 8. 2020

Naše škola čerpá finanční prostředky z Evropských strukturálních fondů v rámci OP VVV prostřednictvím výzvy 02_18_063 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování - Šablony II.

Z finančních prostředků v celkové výši 756 887 Kč hradíme následující aktivity:

 • Školní asistent - personální podpora MŠ
 • Vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ - ICT
 • Projektový den ve škole