Kontakt - budova A. Dvořáka

MATEŘSKÁ ŠKOLA HOSTINNÉ

odloučené pracoviště MŠ 3

A. Dvořáka 744

543 71 Hostinné

vedoucí zařízení: Milana Ivaniš, DiS.

zástupkyně ředitelky MŠ

+420 499 524 330

+420 778 064 333 

milanaivanis@seznam.cz