Kontakt - budova A. Dvořáka

MATEŘSKÁ ŠKOLA HOSTINNÉ

odloučené pracoviště MŠ 3

vedoucí zařízení: Milana Ivaniš, DiS.

A. Dvořáka 744

543 71 Hostinné

+420 499 524 330

+420 778 064 333 

M.Sahankova@seznam.cz