Info Covid-19


Vážení rodiče,
vzhledem k současné situaci v souvislosti s pandemií Covid-19 opět připomínáme následná opatření z důvodu ochrany zdraví zaměstnanců školy a dětí:

1) Vstup pouze jedné osoby do budovy při předávání a vyzvedávání dítěte. Dezinfekce rukou nutností.
2) S dětmi se prosím rozlučte před třídou, vstup do tříd je zakázán a děti budou přebírány paní učitelkou, která bude mít v případě nutnosti komunikace s vámi respirátor, nebo roušku.
3) Vyzvedávání obdobným způsobem - pouze jedna osoba, nutnost dezinfekce rukou a zakrytí úst.
4) Upozorňujeme na povinnost nahlásit výskyt onemocnění či pozitivity na Covid-19 ve vašem okolí.
5) Nadále nebudou přijímány děti se zvýšenou teplotou, rýmou, kašlem. Dalšími průvodními znaky je bolest hlavy, ztráta čichu a chuti.
Chceme zároveň tuto cestou velice poděkovat vstřícným rodičům, kteří chápou závažnost situace a pomáhají nám ji zvládnout. Víme, že situace je pro všechny náročná.

Přejeme všem pevné zdraví.
Kolektiv zaměstnanců.


PROVOZ MATEŘSKÝCH ŠKOL OD 26. DUBNA 2021

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že v návaznosti na jednání vlády ČR dne 19. dubna 2021 bylo vydáno:

V mateřských školách od 26. 4. 2021 se umožňuje osobní přítomnost všech dětí v MŠ v kraji Karlovarském a Královéhradeckém:

  • v těchto krajích probíhá provoz MŠ standardním způsobem (bez omezení počtu dětí ve skupině či třídě, bez testování dětí a pro všechny děti navštěvující tyto MŠ),
  • podrobné informace najdete v následujícím odkaze: