Aktuality

Výprava za Sněhovou královnou

Na vycházku se všichni těšili už od rána. Společně jsme si zopakovali celý příběh, plnění úkolů, určovali jsme charakterové vlastnosti jednotlivých postav z pohádky. Na vycházku jsme vyrazili společně s ostatními třídami, hledali cestu podle modrých fáborků a u červených hledali úkol, který jsme pak společně plnili (házení sněhových koulí na skřeta, hledání srdíček se stejným obrázkem, předávání kouzelné lucerničky). Na zasněžené louce jsme společně vyšlapávali cestičku ve sněhu, což byla pro děti zábava a velký zážitek. Též jsme rozpoznávali stopy zvířátek i sněhových saní Sněhové královny. S postupující cestou se mráz stupňoval a my věděli, že se blížíme. Nakonec se nám podařilo najít království Sněhové královny a zachránit našeho kamaráda Káje.


Podzim nemusí být vždy jen pochmurný…

"Podzim je druhé jaro, kdy každý list je květem."

Albert Camus

Listnaté stromy nám na podzim připravují barevné divadlo - před opadáním se zbarvují do odstínů žluté, oranžové, červené či hnědé a s příchodem tohoto období snižují svou aktivitu. Pohled na měnící se přírodu se ničemu nevyrovná, a když se dostaví babí léto jako v letošním roce, pohled je to ještě o kus krásnější. Na druhou stranu je podzim obdobím melancholickým. Dny se zkracují a noci prodlužují, příroda utichá a odpočívá, aby se na jaře zase mohla v plné síle probudit. Tyto pocity můžeme na sobě pociťovat i my - pomalu nás opouští letní síla, občas nás přepadne nějaký splín, cítíme se unavení, bez nápadu a energie.

To se však nestává ve školkách - tam to žije celý rok, v každém ročním období a za každého počasí. Jedním z důkazů může být Halloweenská stezka konaná poslední říjnový den. Letos byly zapojeny do této akce všechny mateřské školy v Hostinném.

Od 17.00 hodin byla připravena spousta tajných a strašidelných úkolů z dílny MŠ. Stezka odstartovala u MŠ Tyršovy sady a pokračovala cestičkou tvořenou svíčkami. Odvážné děti si mohly s rodiči a kamarády projít celý park, kde plnily velké množství rozmanitých úkolů a svou pouť odvahy ukončit v MŠ A. Dvořáka. Ta se pro tento podvečer proměnila ve strašidelnou budovu zahalenou do mnoha tajuplných zákoutí plnou příšer, pavouků, mumií a všelijaké neoblíbené havěti. Zde mohly děti plnit další úkoly a odměnit svou odvahu halloweenskými dobrotami, které připravily rodiče a paní kuchařka s paní školnicí z MŠ A. Dvořáka.

Další akcí, které se v tomto období každoročně účastníme, je happening #jsemlaskavec, který již sedmým rokem motivuje děti ve věku od 3 do 18 let, aby si vyzkoušely, jaké to je dělat dobro a rozdávat radost kolem sebe. Jako každý rok, i v tom letošním jsme si mohli vybrat z několika možností projevu laskavosti - uklidit okolí své školy, vytvořit sbírku oblečení a věnovat ji potřebným, pomoci zvířatům – připravit pro zvířátka balíček pomoci, udělat radost seniorům - něco jim upéct, nakreslit nebo je přijít navštívit. My jsme si vybrali možnost poslední – udělat radost místním seniorům. Společně jsme nacvičili pásmo písniček a básniček, které jsme jim předvedli a též jsme předali drobné dárečky, které děti našim seniorům vyrobily – vánoční ozdůbky ze slaného těsta a zdobená srdíčka plná lásky.

Nyní máme před sebou další krásné období a všichni se už na něj těšíme. Budeme každý den otvírat jedno okýnko adventního kalendáře a očekávat, co nového nám přinese, začneme se připravovat na vánoční besídku, naučíme se vánoční koledy, se kterými vystoupíme v místním kostele. Nezapomeneme napsat dopis Ježíškovi a těšit se na jeho příchod.

Za MŠ Tyršovy sady Michaela Nová, učitelka


Pirátský týden

Zaparkovaná loď ve vestibulu školky mohla mnohé napovídat. Ale kde se tam vzala a co tam dělala? Vysvětlení na sebe nenechalo dlouho čekat - naši školku navštívil pirát. Byl ověnčený samým zlatem, na rameni mu seděl papoušek a v ruce si nesl bednu s pokladem. Děti nevěřily vlastním očím. U některých se projevila touha po zlatu a drahém kamení a tak to chvíli vypadalo, že přednější je poklad než samotný pirátJ Ovšem do následného dění se nechaly strhnout všechny.

Náš pirát nás seznámil se svým životem na lodi, nechal nás obdivovat jeho bohatství a dokonce nám dal ochutnat mořskou vodu. Rozdal mapy k pokladu - každá třída dostala svou, která děti zavede k místu, kde byl poklad ztracen. Ovšem aby to nebylo tak jednoduché, dostali všichni malí piráti také několik úkolů, které museli před výpravou splnit.

Přejme jim tedy mnoho štěstí v plnění zadaných úkolů a ještě větší štěstí při hledání pokladu. "Hej, Hej, Hej!"

Za MŠ Tyršovy sady Michaela NováCanisterapie v MŠ

Co je to canisterapie? Canisterapie je laicky řečeno "léčba psem" neboli metoda pozitivního psychosociálního a fyziorehabilitačního působení na potřebné osoby, prostřednictvím speciálně vedeného a cvičeného psa. Jedná se o druh terapie, při které se využívá kontaktu se psem pro zlepšení psychického i fyzického stavu člověka. Tuto metodu lze využít ke zklidnění, soustředění a také k aktivizaci.

Pes je neuvěřitelně pozitivní zvíře. Umí rozdávat radost, potěšit oko a pohladit duši. Pes je neuvěřitelně pozitivní zvíře. Umí rozdávat radost, potěšit oko a pohladit duši.

Pomocí této terapie dochází k rozvíjení jemné i hrubé motoriky, verbální i nonverbální komunikace, dále pomáhá při nácviku paměti i koncentrace, rozvíjí citovou složku a sociální cítění.

Naší školku pravidelně navštěvuje paní Vladimíra Kasalová z Aura Canis, z. s. a dětem v méněpočetných třídách poskytuje tuto terapii se svými pejsky Barykem a Ladynkou. Děti se vždy na návštěvu velmi těší, s pejsky krásně spolupracují a plní zadané úkoly.

Za MŠ Tyršovy sady Michaela Nová, učitelka


Pohádkový park s DDM

aneb Bob a Bobek na cestě kolem světa

Jako každý rok, stejně i ten letošní – a to hned první zářijový pátek, pro nás pracovníci DDM Hostinné připravili "Pohádkový park". Děti z naší mateřské školy měly možnost zúčastnit se této velmi vydařené akce. V místním parku mohly na několika zajímavých stanovištích procestovat celý svět za doprovodu pohádkových postav Boba a Bobka.

Vyzkoušely tak svoji zručnost, sílu, obratnost a odvahu, pomáhaly těm "starým", ale i novým kamarádům – prostě si naplno toto dopoledne společně užily.

Velké díky patří všem zaměstnancům DDM Hostinné za přípravu celé akce. Už nyní se těšíme na příští rok.

Za MŠ Tyršovy sady Michaela Nová, učitelka


Školní výlet na Staré Hrady

"Dneska jedem na výlet, na výlet, na výlet a už se moc těšíme, na Staré Hrady"

I tak by se dala vyjádřit pondělní nálada prvního květnového týdne. Dětské šatny se zaplnily batůžky plnými svačinkami a dobrůtkami a větším rozruchem než je obvyklé. Maminky instruovaly své ratolesti, co si mají vzít a co zas ne, kde mají to a zas tamto…nutno říct, že většina těchto informací děti naprosto minula v závalu euforie z blížícího se odjezdu autobusu.

Autobus nás dovezl na stanovené místo, děti nadšeně vyskákaly, a jakmile na nádvoří Starých Hradů zasedly na lavičku, nacpaly si svá bříška. Poté nás čekaly dva prohlídkové okruhy – Zdravosvět a Podzemní sklepení, peklíčko.

Troufám si říct, že se výlet všem dětem líbil a společně jsme si ho užili. Na zpáteční cestě autobus podezřele utichl pod tíhou únavy a nových zážitků. Se zpožděním jsme dorazili do školky na oběd a po obědě děti ulehly do svých postýlek a pokračovaly ve svém přerušeném odpočinku.

Michaela Nová, učitelka MŠ


Návštěva kamarádů ve škole

Před Zápisem do ZŠ je naší tradicí, že se společně s předškoláky chodíme podívat do školy a seznámit se jejím prostorem. A protože se nám už po našich kamarádech trošičku stýskalo, tak jsme se po předchozí domluvě s učitelkami ve škole dohodli, že je navštívíme a zeptáme se, jak se jim v prvních třídách daří. Přivítání bylo víc než srdečné. Našim předškoláčkům ihned uvolnili svá místa v lavicích a s neskrývanou péčí a hrdostí se jim věnovali. Velcí školáci nám ukázali, jak se naučili číst a psát, společně splnili úkol, který jim připravila paní učitelka, a na konci hodiny si ještě společně zazpívali.

Teď jim už jen držíme palce, aby u Zápisu předvedli to nejlepší, co umí a společně se radovali z jejich přijetí.

Michaela Nová, učitelka MŠ


Setkání s Krakonošem

Stejně jako v uplynulých letech, i v tom letošním jsme se připravovali na setkání s vládcem našich hor. Toto setkání probíhá vždy pouze jednou v roce a to k příležitosti oslav Dne Země, který připadá na 22. 4.

Právě v tomto období nás Krakonoš přijme ve svém revíru. Cesta k němu není vůbec jednoduchá. Ačkoliv je značená, je na ni připravena velká spousta úkolů – a až po jejich splnění můžeme pokračovat dál. Ta letošní byla ještě o něco náročnější. Krakonoš viděl, že poslední dobou byly děti trošku neposlušné, tak se rozhodl, že jim jejich cestu ještě ztíží – seslal na ně mlhu a ta jim hledání i plnění úkolů komplikovala. Nakonec však došlo k samotnému setkání za znění hudby z "Krkonošských pohádek" (musím přiznat, že "husí kůže" putovala na každém centimetru těla). Děti slibovaly a slibovaly – stejně jako vždycky slibuje Trautenberk. Krakonoš, protože je to duše dobrá, dětem uvěřil a dokonce je i odměnil dukátem. To, zda se děti polepšily, jsme měli zjistit již následující den. Dohoda totiž zněla jasně: "Když uvidím, že jste hodnější, mlhu vrátím do pytle a sešlu vám sluníčko". A jak řekl, tak také udělal…

Za MŠ Tyršovy sady Michaela Nová


Piškvorky do školky

I v letošním školním roce jsme se zapojili do piškvorkového turnaje projektu pro podporu aktivit logického myšlení a matematické pregramotnosti dětí předškolního věku "PIŠKVORKY DO ŠKOLKY".

Ve čtvrtek 27. dubna 2023 proběhlo v naší mateřské škole školní kolo, kterého se zúčastnilo 12 předškoláků. Hrálo se systémem "každý s každým". Děti byly šikovné a snažily se. Finálové sčítání bodů si vyžádalo napínavý rozstřel o první místo. To nakonec vybojoval Honzík ze třídy Koťátek, na druhém místě se umístil Matoušek ze třídy Medvídků a na třetím místě Jáchym ze třídy Koťátek. Vítěz turnaje postoupil do finálového kola, které se konalo ve Vrchlabí.

Po školních kolech proběhl v pátek 19. května na zahradě DC Pelíšek ve Vrchlabí turnaj pro výherce z každé zapojené školky. Turnaje se zúčastnilo 13 předškoláků z Vrchlabí, Lánova, Hostinného, Horní i Dolní Kalné. Z naší mateřské školy se zúčastnil vítěz školního kola Honzík, který si vybojoval krásné 3. místo. Vítěz z MŠ Vrchlabí si odvezl putovní pohár. První tři výherci si odnesli medaile a všichni byli obdarování diplomem a balíčkem, který jistě ocení v 1. třídě. Těšíme se na další ročník a tajně doufáme, že si v příštím roce přivezeme putovní pohár i do naší školky.

Michaela Nová, Irena Jandurová


Projektový den s BESIPem

13. duben jsme si zvolili jako Den bezpečnosti. Ve školce jsme přivítali návštěvu z BESIPu a dozvěděli se spoustu zajímavých informací. Některé jsme v našich hlavičkách jen "oprášili", nové jsme si tam však pečlivě uložili.

Celé dopoledne jsme se věnovali bezpečnosti na silnici, povinnostmi řidičů, cyklistů, ale i chodců. Seznámili jsme se s významem dopravních značek a různých dopravních situací, které jsme úspěšně řešili. Po tomto teoretickém bloku jsme se vydali na dopravní hřiště u MŠ Hasičská, kde jsme nově nabyté vědomosti mohli využít v praxi.

Děti jezdily na kolech, koloběžkách i odstrkovadlech – samozřejmě vybaveni povinnou cyklistickou helmou, hlídaly si všechny dopravní značky, zvládly nejeden kruhový objezd a dávaly přednost právě přecházejícím chodcům. Při tom všem na nás dohlíželi preventisté kriminality. Policisté z Dopravní policie nás seznámili s vybavením jejich auta, nechali nás vyzkoušet některé jejich pomůcky, někteří z našich "zlobivců" dokonce zažili pocit při nasazování pout. Děti si celý den náramně užily – jen kdyby počasí nám dopřálo trošku více sluníčkaJ

Velké poděkování patří krajské koordinátorce BESIP paní Ladě Kociánové, která si pro nás celé dopoledne připravila, preventistům kriminality a Dopravní policii.

Zapsala Michaela Nová


Zimo, zimo, táhni pryč…

…nebo na tě vezmu bič.

Zatahám tě za pačesy,

za ty hory, za ty lesy.

Až se vrátím nazpátek,

svleču zimní kabátek.

Vynášení Morany je prastarý rituál, kterým jsme v letošním roce s dětmi ukončili zimu. Tento zvyk připadá na Smrtnou neděli, a ačkoliv má temný název, je to zvyk plný veselí a radosti. Výrobou Morany jsme strávili celé dopoledne a dali jsme si na ni velmi záležet. Hlava i tělo bylo tvořeno chlebem, končetiny rohlíky, ozdobené šaty slabým papírem, korále vejdumky a vlasy lýkem – to vše co nejšetrněji k přírodě, ale zároveň ku prospěchu obyvatel řeky Labe. Za znění básničky jsme ji pak vhodili do Labe a její cestu bedlivě sledovali na cyklostezce kolem fotbalového hřiště. A mohli jsme odemknout jaro…

Jarní klíče, které poztrácela víla Jarněnka, jsme úspěšně našli a pomocí nich odemkli sluníčko, pramínky, travičku, jarní kytičky, ptáčkům zobáčky, větřík a posledním klíčem Velikonoce – svátky jara.

Každý den jsme se pilně věnovali nějaké činnosti – děti si rozšířily svou zásobu písniček i básniček, učily se pracovat s vizovickým těstem

i keramickou hlínou, v rámci dobrodružného výletu navštívily mláďátka na Ekofarmě v Arnultovicích. Též se naučily zasít travičku, poznávat jarní kytičky, různými technikami zdobit velikonoční kraslice, plést pomlázku, tvořit velikonoční dekorace a dokonce i upéct velikonočního beránka. Předškoláčci si pak ještě našli chvilku ve svém nabitém denním programu, aby potěšili svou recitací místní babičky a dědečky v Klubu důchodců.

Michaela Nová, učitelka MŠ Tyršovy sadyRačte dál, račte dál, dnes začíná karneval…

V pondělí nás navštívilo duo šašků. Jeden s trumpetkou, druhý s bubínkem…ale rámusu nadělali jako na pouti. Společně nás pozvali na karneval, který se měl konat ve středu. A taky, že se konal….

Ve středu ráno nechodily do školky děti, které tak dobře známe, ale různá zvířátka, pohádkové postavy, televizní hrdinové a superhrdinové, princezny, víly a klauni. Všichni byli krásní a natěšení na karnevalové dovádění.
Hned po svačince se naši známí šašci přišli podívat, jak se děti připravily na dnešní karneval a společně ho zahájili. Všichni jsme si užili velkou zábavu, přehlídku masek, společný tanec, soutěže – prostě vše, jak se na takový opravdový karneval patří.
Za MŠ Michaela Nová


O Koblížkovi

Kdo by neznal pohádku "O Koblížkovi". V letošním roce si ji děti užily v podání učitelek. Společně se sešly ve třídě Medvídků, kde byly již nachystané kulisy, pohodlně se usadily a čekaly, až to vypukne. Na scéně se objevila babička s dědečkem, který dostal chuť na koblížky. Ochotná babička neváhala a společně s dětmi zadělala na těsto, nechali ho vykynout a na máslíčku usmažili koblížek. Ovšem ten neposeda neváhal, seskočil z okýnka a už se koulel lesem. Potkal zajíčka, vlka i medvěda, kterým utekl. Avšak chytré lištičce skočil na její sladká slůvka chvály a skončil v její tlamě. Dědeček tak "ostrouhal mrkvičku". Ale aby mu to nebylo líto, babička mu udělala nový.

Na základě této pohádky se do výroby i smažení koblížků během týdne zapojily všechny třídy - Koťátka, Medvídci i Ptáčkové. Vůně smažených koblížků se školkou linula tak intenzivně, že jsme v tomto týdnu mohli konkurovat kdejaké pekárně. Po dobře odvedené práci jsme vzájemně ochutnávali vlastní dobroty a hodnotili, jak nám chutnají. A že to byla dobrota...

Za MŠ Michaela Nová

Některé děti si posteskly, že maminka doma koblížky nepeče, protože neví jak. Nejen pro tyto maminky připojujeme osvědčený recept:

50 dkg hladké mouky

2 vejce

1 kostka droždí

¼ mléka

5 dkg tuku

2 lžíce cukru

špetka soli 


Záchrana kamaráda aneb putování za Sněhovou královnou

Příběh o Sněhové královně je v naší školce čtrnáctidenní tematický blok, ve kterém se učíme rozeznávat zlo od dobra, učíme se vystoupit ze své komfortní zóny kvůli záchraně kamaráda, učíme se to, že nejsou vždy věci tak, jak se mohou na první pohled zdát.

Náš kamarád Káj byl odvezen krásnou Sněhovou královnou do jejího království, kde se trápí nad nevyřešitelnou skládačkou, zatímco naše kamarádka Gerda zůstala u nás a je nešťastná, protože přišla o svého nejlepšího kamaráda.

Naše děti neváhaly a ochotně nabídly Gerdě pomoc. Cestu nezná nikdo a přesto nám je jasné, že bude plná překážek a úskalí, které se budeme snažit společnými silami zvládnout. Hned u té první se nám naše tušení potvrdilo - divoká řeka, poté čaj zapomnění u Květinové babičky. Další nebezpečí na nás také číhalo v království Chytré princezny, u loupežnice Lú i u staré Finky. To vše jsme s malou Gerdou absolvovali, abychom společně zachránili jejího kamaráda.

Vyvrcholením tohoto bloku je pak výprava do samotného království Sněhové královny. Zde se nám podaří rozmrazit ledové srdce Sněhové královny naší čistou dětskou láskou a zachránit tak kamaráda Káje.

Za MŠ Tyršovy sady Michaela Nová


Potěšení pro zvířátka

Zimní období patří k těm v roce, ve kterém o sebe pečujeme o něco více. Více dbáme na své zdraví, více si všímáme našeho oblečení a potřeby být v teple. Ovšem nemyslíme pouze na své pohodlí. V okolí naší MŠ je velká spousta lesů a v nich plno zvířátek, které si nemohou zalézt do tepla domova jako my a dát si dobrotu kdykoliv je napadne.

Ve školce jsme vyráběli lojové muffinky, jablíčka plněná ptačím zobem, vyráběli jsme krmítka pro ptáčky, která jsme pak rozvěsili po stromech na zahradě MŠ.

Poté jsme určili den, kdy se vydáme do lesa přilepšit zvířátkům. Děti nosily z domova jablíčka, mrkve, oříšky, seno, kaštany - prostě vše, co mají zvířátka ráda. Když byly zásoby dobrůtek dostatečně velké, děti naplnily své batůžky a společně jsme se vydali ke krmelci. Cestou jsme si s dětmi povídali, kdo s kým chodí do lesa na procházky, kdo ví, kde se v našich lesích nachází nějaký krmelec. Velkým překvapením a zároveň i smutným zjištěním bylo, že děti takové procházky vůbec neznají a ven chodí pouze zřídkakdy. Škoda…Když jsme dorazili na místo určení, děti byly nadšené. Rozjařeně pobíhaly kolem, začaly sundávat batůžky a už tam vše sypaly. Lojové muffinky a plněná jablíčka jsme rozvěsili na okolní stromky. Děti měly opravdu velkou radost a my, učitelky, jsme si užívaly ten pohled, jak nadšeně plní krmelec a jednotlivé dobrůtky tam rovnají.

Za MŠ Tyršovy sady Michaela Nová


Když laskavost plodí laskavost...

"Žádný projev laskavosti, ať je sebemenší, není nikdy zbytečný." Ezop

Laskavost často vnímáme jako vlastnost, která pomáhá druhým. Samotný význam toho slova znamená totiž vlídnost a dobrosrdečnost. A my v mateřských školách věříme, že laskavost jako lidskou vlastnost a dovednost lze kultivovat, rozvíjet a učit se ji zapojovat do každodenního života. Proto jsme se již potřetí aktivně zapojily do celorepublikového happeningu #jsemlaskavec. Světový den laskavosti připadá tradičně na 13. 11.

Do projektu se může přihlásit každý, který chce svou aktivitou pomoci. Na výběr má z několika možností: úklid (uklidit okolí své školy, posbírat odpadky...), sbírka oblečení (sbírka starého oblečení), pomoc zvířatům (balíček pomoci pro zvířátka v útulku), radost seniorům (udělat radost lidem z domova pro seniory - něco jim upéct, nakreslit nebo je navštívit), vlastní nápad (vykonat laskavý skutek dle vlastního nápadu).

"Naše děti" si vybraly možnost upéct něco sladkého starším spoluobčanům z našeho města. Třídy Medvídci a Ptáčkové pekly muffinky, které pak kreativně ozdobily čokoládovou polevou nebo marcipánem. Třída Koťátek pekla tlačené koláčky právě v den předání a rozvoněly nám tak celou školku. Všechny své upečené dobroty předaly děti ve středu 16. 11. 2022. Dle reakcí obdarovaných udělaly děti opravdu dobrý a laskavý skutek. Jako bonus si děti připravily pásmo písniček a básniček, aby potěšily nejen chuťové buňky...J

Za MŠ Michaela Nová


Úroda naší zahrádky

To je téma, které nás provází v měsíci říjnu spolu s tématem Ovoce našeho sadu. Zatímco v "ovocném týdnu" máme ve školce "Jablíčkové království", v následujícím týdnu nás pravidelně navštěvuje "zeleninová babička". Přichází z trhu s košíkem plným zeleniny.

V první řadě se děti musí postarat o pohodlí babičky Boženky - poukazujeme na její věk a necháváme děti přemýšlet, co by asi babička uvítala. Děti ochotně donesou židličku k sezení a babička děkuje. Poté se věnujeme samotné zelenině - babička nám ukazuje, co koupila na trhu a zároveň vypráví, co z dané zeleniny ráda vaří a připravuje. Děti se připojují a samy vymýšlí, co mají rády. Zanedlouho se ukazuje soused Ferda - bydlí hned vedle babičky Boženky a má velkou zahradu plnou zeleniny, kterou rád pěstuje. I on se k našemu povídání přidává a pobízí babičku, ať dětem zeleninu přenechá na ochutnávání a nabízí jí, že jí dá zeleninu ze své zahrádky. Poté se oba rozloučí a společně odchází.

Za MŠ Michaela NováJablíčkové království

V pondělí ráno se děti ocitly uprostřed "Jablíčkového království". V království děti našlapovaly velmi opatrně. Věděly moc dobře, že se "něco " chystá", jen si nebyly jisté, co přesně. Po svačince se pak Medvídkové a Ptáčkové se stali součástí děje. Vážený král Jablko I. totiž vyhlásil, že se jeho dcera princezna Jablůňka bude vdávat. Ovšem jako v každé pohádce, ani zde to nebylo lehké - princezna byla totiž velmi vybíravá a málokterý příchozí princ se jí líbil. Princ z Pomerančového království měl na sobě samé důlky, princ Mandarín byl zase moc malý, princ z Banánového království byl sice štíhlý a vysoký, ovšem nic pro naši princeznu. Princ Kiwi dorazil dokonce neoholený a princ Citrón se tvářil tak kysele, že princeznu odradil prvním pohledem.

Po všech odmítnutích a troše princezniných slz nakonec dorazil princ ten nejkrásnější z nejkrásnějších - princ Jablíčkoň ze sousedního království. Princeznu oslnil hned, jak vešel a ona se do něho zamilovala. Svatba byla velkolepá, pilo se a hodovalo, a pokud ještě všichni neshnili, hodují dodnes J

Pohádkou to však neskončilo. Pokračovali jsme v povídání o ovoci, pojmenovali jsme si různé druhy, ochutnávali jsme, dělali jsme ovocný kompot. Společně jsme si upekli jablíčkový a hruškový závin, kterým jsme pohostili nejen své mlsné pusinky, ale i své kamarády z vedlejších tříd.

Za MŠ Michaela Nová


Dopravní výchova ve školkách

Bezpečnost je jednou z priorit, kterým se ve školkách permanentně věnujeme. Někdy vytváříme modelové situace, jindy si děti své jednání mohou vyzkoušet "naživo" - ať už se jedná o komunikaci s cizí osobou, chování v případě úrazu svého či kamaráda nebo v silničním provozu. Právě poslednímu jmenovanému jsme se věnovali na začátku měsíce října.

Dětské dopravní hřiště v areálu MŠ Hasičská se první říjnový týden zaplnilo dětmi ze všech místních mateřských škol, kam je přijel navštívit Tým silniční bezpečnosti z Liberce se svým projektem. Jedná se o projekt určený pro děti ve věkovém rozmezí 4-6 let, při kterém si děti osvojí základní poznatky z oblasti bezpečnosti v silničním provozu a které si záhy mohou na dopravním hřišti samy vyzkoušet. Praktické zkoušce předcházela teoretická příprava - děti určovaly správné a chybné chování na obrázcích, vyzkoušely si, jakou funkci mají reflexní pásky a správné poutání v dětské autosedačce. Poté si nasadily bezpečností helmy, nasedly na kola, koloběžky a odrážedla a vydaly se na "silnici". Odměnou jim bylo nejen nabytí nových znalostí, ale také omalovánky, reflexní samolepka a časopis s hračkou, kterou každý z účastníků obdržel.

Michaela Nová, učitelka MŠ Tyršovy sady


Putování za drakem

Podzim je ta část roku, která je specifická jednou konkrétní činností - pouštěním draka. Avšak nebyli bychom to my, kdybychom si z toho neudělali "bojovku". Hned v pondělí ráno k nám zavítal drak, který ztratil své kamarády. Slíbili jsme mu, že mu malé kamarády vyrobíme a ty velké mu pomůžeme najít. Cesta to nebyla jednoduchá. Byla opět plná úkolů, které jsme však zvládli bez problémů a draky jsme také nakonec našli. Počasí nám přálo - mraky se umoudřily, vítr získal na síle a naši draci se vznášeli vysoko v oblacích.

Za MŠ Michaela Nová


Pirátská výprava

Minulé pondělí se stala prazvláštní věc...ve vestibulu školky zakotvila pirátská loď. Všichni v očekávání, co se bude dít, byli napnutí jak kšandy. Po svačinkách nás navštívil opravdový pirát s truhlou plnou pokladu. Pravda - pokladu tam moc neměl, ale důvod jsme se záhy dozvěděli. Pirát byl totiž okraden. Naštěstí mu zůstaly v truhle mapy vedoucí k pokladu. Každá třída dostala po jedné - nebudu lhát, když napíšu, že každá třída si ji pečlivě schovala, aby mapa nebyla odhalena jinou třídou. Po důkladném prostudování jsme se po ni vydali. Cesta to nebyla jednoduchá, avšak vidina pokladu nás táhla kupředu. Nakonec jsme se pokladu dopátrali a byli pirátem náležitě oceněni - každý malý pirát obdržel drahokam, zlatý peníz a mušli z Černého moře.

Za MŠ Michaela Nová


Environmentální výchova ve Vrchlabí

Ve středu 21. 9. 2022 byla pro předškoláky připravena akce s názvem "Louka plná dětí". Tato akce se koná ve Vrchlabí pod záštitou paní Kamily Nývltové a dalších pracovníků KRNAPu. Pro děti byla velkým zážitkem i samotná cesta vlakem a taktéž cesta z nádraží do městského parku ve Vrchlabí a střediska KRNAPu, který je od vlakového nádraží vzdálen cca 30 minut chůze.

Po cestě se děti občerstvily a pak už se s chutí mohly vrhnout na plnění prvního úkolu. Pro děti byly připraveny celkem 4 stanoviště. Děti se nejdříve dozvěděly zajímavosti o vybraném druhu živočichů (žáby, mravenci, motýli a veverky) a poté si nově nabyté znalosti mohly ověřit hrou. Dětem se všechna 4 stanoviště velmi líbila a do her se všichni s chutí zapojily. Po absolvování všech stanovišť už nám nezbývalo nic jiného než vyrazit zpět na vlakové nádraží. 

Akce se zúčastnilo dohromady 19 dětí ze všech tří oddělení a 3 paní učitelky.

Kristýna Kobrová


Učíme se hrou...

Každé malé školkové dítko dostane při příchodu do školky svou značku. Děti, které do školky dochází druhým či třetím rokem, si svou značku převádí do dalšího roku.

Pro jejich lepší zapamatování přichází vždy začátkem školního roku do školky pošťačka Boženka (Miládka, Jarmilka, Karlička - prostě zrovna ta, jejíž jméno přijde první na jazyk) a celá nešťastná žádá děti o pomoc s plnou brašnou dopisů bez jmen a adres. Na obálce jsou pouze obrázky (čti značky každého dítěte), kterým chudák Boženka (Miládka, Jarmilka, Karlička...) vůbec, ale vůbec nerozumí. Děti si s tímto problémem však vědí rady a hrdě se hlásí ke svým značkám - hrou se tak učí nejen poznat svou školkovou značku, ale také pomoct druhému v nesnázích a v neposlední řadě hovořit s dospělou osobou. Když se vše podaří, každý si pyšně odnáší domů svůj dopis (obálka s jeho vlastní značkou a v něm drobná sladkost a obrázek).

Za MŠ Michaela Nová


Do školky zavítalo divadlo

Konečně jsme se dočkali...po dlouhé době všech zákazů a omezení jsme dnes ve školce přivítali hudební divadlo z Hradce Králové s pohádkou "Domku, domku, domečku". Dětem se hudebně-divadelní představení velmi líbilo, celou dobu seděly pozorně, sledovaly ho a svým zpěvem se do něj též aktivně zapojily. Hudebníky na závěr ocenily velkým potleskem zakončeným větou jedním z dětí: "To bylo vážně super"!

Pevně věříme, že tento hudební spolek nebyl posledním, který jsme v tomto školním roce přivítali.

Za MŠ Michaela Nová


Pohádkové dopoledne se Sněhurkou

Stává se již tradicí, že v prvním týdnu nového školního roku, pořádá ZUŠ Hostinné pro mateřské školy Pohádkový park. Každý rok se těšíme z nové pohádky. V letošním roce to byla Sněhurka a trpaslíci. Záměrně nezmiňuji počet trpaslíků, protože děti byly vtaženy do děje právě v podobě trpaslíků - takže Sněhurka byla pokaždé zachráněna jinak velkou skupinkou.

Děj pohádky byl dětem dobře známý, takže se do něj zapojily bez problémů. Zlá královna, mluvící zrcadlo, hodný pan myslivec, pracovití trpaslíci, přestrojená zlá královna za babičku s otráveným jablíčkem - žádná postava z pohádky nechyběla...Děti pomáhaly a pracovaly, co jim síly stačily - a vše se vyplatilo. Sněhurku se podařilo včas zachránit.

Velké poděkování patří všem, kteří podíleli na přípravě celého dopoledne. Už teď se těšíme na další rok...

Za MŠ Tyršovy sady Michaela Nová


Čarodějnický rej

...a je to opět tu...

Od rána nám do školky nechodily děti, ale vyparáděné čarodějnice, nastrojení čarodějové, vzduchem nám lítali netopýři, po zemi se plížily černé kočky... ideální místo pro všechny hříšníky a hříšnice. Paní učitelky nepřišly upravené a namalované, nýbrž konečně ve své vlastní podobě! -:) Znovu nás přišla navštívit čarodějnice Krasomila, která si o sobě mimochodem myslí, že je nejkrásnější na světě - každé ráno prý pije lektvar krásy (s dětmi jsme se shodly na tom, že asi nemá správné ingredience, protože jí vůbec nepomáhá - nicméně nikdo se jí to netroufl říct, protože vyhrožovala začarováním ve švába nebo bezocasé myši).

Na zahradě MŠ jsme si natrénovali létání na koštěti, vaření lektvarů, poznávání všelijaké havěti, proplétání se pavučinami, přeskakování ohně... V sobotu je totiž hromadný let a není žádoucí zůstat s pozemskými bytostmi na zemi! -:)

Za MŠ Tyršovy sady Michaela Nová


Setkání s Krakonošem

Stejně jako v uplynulých letech, i v tom letošním jsme se připravovali na setkání s vládcem našich hor. Toto setkání probíhá vždy pouze jednou v roce a to k příležitosti oslav Dne Země, který připadá na 22. 4.

Právě v tomto období nás Krakonoš přijme ve svém revíru. Cesta k němu není vůbec jednoduchá. Ačkoliv je značená, je na ni připravena velká spousta úkolů - a až po jejich splnění můžeme pokračovat dál. Ta letošní byla ještě o něco náročnější. Krakonoš viděl, že poslední dobou byly děti trošku neposlušné, tak se rozhodl, že jim jejich cestu ještě ztíží - seslal na ně mlhu a ta jim hledání i plnění úkolů komplikovala. Nakonec však došlo k samotnému setkání za znění hudby z "Krkonošských pohádek" (musím přiznat, že "husí kůže" putovala na každém centimetru těla). Děti slibovaly a slibovaly - stejně jako vždycky slibuje Trautenberk. Krakonoš, protože je to duše dobrá, dětem uvěřil a dokonce je i odměnil dukátem. To, zda se děti polepšily, jsme měli zjistit již následující den. Dohoda totiž zněla jasně: "Když uvidím, že jste hodnější, mlhu vrátím do pytle a sešlu vám sluníčko". A jak řekl, tak také udělal...

Za MŠ Tyršovy sady Michaela Nová


Projektový den s BESIPem

Dnešní den byl zcela výjimečný. Nejen, že jsme ve školce přivítali návštěvu z BESIPu, ale také jsme se dozvěděli spoustu zajímavých informací. Některé jsme v našich hlavičkách jen "oprášili", nové jsme si tam však pečlivě uložili.

Celé dopoledne se točilo kolem bezpečnosti na silnici, řidičů, cyklistů, chodců, dopravních značek a různých dopravních situací, které jsme úspěšně řešili. Po tomto teoretickém bloku jsme se vydali na dopravní hřiště u MŠ Hasičská, kde jsme nově nabyté vědomosti mohli využít v praxi.

Děti jezdily na kolech, koloběžkách i odstrkovadlech - samozřejmě vybaveni povinnou cyklistickou helmou, hlídaly si všechny dopravní značky, zvládly nejeden kruhový objezd a dávaly přednost právě přecházejícím chodcům. Při tom všem na nás dohlížela Městská policie i preventisté kriminality. Děti si celý den náramně užily - jen kdyby nám počasí  dopřálo trošku více sluníčka.

Velké poděkování patří krajské koordinátorce BESIP paní Ladě Kociánové, která si pro nás celé dopoledne připravila.

Zapsala Michaela NováVelikonoční dílničky

K jaru patří neodmyslitelně Velikonoce a s nimi i spojené tradice, zvyky a činnosti. S dětmi jsme si povídali o těchto svátcích jara a společně se na ně připravovali. Děti se naučily pracovat s hlínou, zasadit kytičku i zasít travičku do květináčku. Některé děti, především ty, které nebydlí v rodinných domcích, se mnohdy k těmto činnostem ani nedostanou. Takové činnosti jsou pro ně potom o to víc zajímavější. Opět si připomněly, jak se pracuje s těstem - i když tentokrát pouze se slaným. Naučily se opatrně zacházet s křehkými vejdumky, kdy každá síla navíc způsobí velkou škodu. V neposlední řadě se naučily plést pomlázku, kterou si těsně před Velikonocemi každý odnášel (spolu s dalšími výrobky) domů.

Zapsala Michaela Nová


Velikonoční canisterapie

To, že k nám do školky chodí v pravidelných měsíčních intervalech dva pejsci - Baryček a Ladynka - z toho máme vždycky radost a rádi je vidíme. Ale když přijdou s překvapením, to máme radost ještě větší. A to se právě stalo těsně před Velikonocemi. Celá canisterapie probíhala ve velikonočním duchu - děti pracovaly s obrázky s velikonoční tématikou, které nejprve musely vytáhnout z oblečku na Baryčkovi. Poté pojmenovaly, co vidí na obrázku a mohly dát pamlsek Baryčkovi za to, jak krásně s nimi spolupracoval. Také schovávaly dobrůtky oběma pejskům do předem připravených plat na vajíčka, které zakryly velikonočními plastovými kraslicemi, a pejskové museli dobrůtky vyčenichat. Další nelehký úkol spočíval ve skládání kraslic do plat podle předlohy - to bylo obzvláště těžké. Celé naše snažení bylo na konci odměněno velikonočním čokoládovým vajíčkem.

Velký dík patří paní Kasalové z Aura Canis, z. s. za její perfektní přípravu na každé canisterapeutické setkání, ale také Baryčkovi i Ladynce.

Zapsala Michaela Nová


Karnevalové dopoledne

Středeční ráno se školkové šatny měnily před očima na prostory plné pohádkových bytostí. Do třídy nám nechodily děti, jak je známe, ale vstupovaly princezny a víly, neporazitelní hrdinové, různá zvířátka, ale také známé osobnosti.

Nejslavnější z hudebního oboru byl jistě sám Elvis - tady se nabízí otázka, zda jeho smrt nebyla opravdu pouhou promyšlenou kamufláží. Kostým všechny velmi pobavil - byl autentický a jeho majitel si tuto roli náramně užíval.

Samotný karneval se konal v Národním domě pod záštitou ZUŠ a DDM Hostinné. Celé dopoledne bylo velmi hezky připravené: od počátečních zahřívacích tanečků přes nekončící vláček, plnění úkolů (skládání pohádkových puzzle, navlékání papírových "korálků", namotávání pavučinek, budování monumentálních staveb z kostek, chytání myšek), výbornou svačinku až po parádní karnevalovou diskotéku s velkou spoustou balónků.

Děkujeme všem, kteří se na přípravě karnevalového dopoledne podíleli. Byl to skvěle strávený čas, všichni se bavili a celý karneval si náramně užili.

Za MŠ Tyršovy sady Michaela Nová


Masopustní veselice, veselá je převelice

Masopustní radovánky, spousta dobrého jídla, maškarní karnevaly - to vše neodmyslitelně patří ke konci zimy. Ve školce dětem přibližujeme toto období společnou výrobou masopustních koblížků a poté i karnevalem. Do výroby i smažení koblížků se během týdne zapojily všechny třídy - Koťátka, Medvídci i Ptáčkové. Vůně smažených koblížků se školkou linula tak intenzivně, že jsme v tomto týdnu mohli konkurovat kdejaké pekárně. Po dobře odvedené práci jsme vzájemně ochutnávali vlastní dobroty a hodnotili, jak nám chutnají. A že to byla dobrota...

Některé děti si posteskly, že maminka doma koblížky nepeče, protože neví jak. Nejen pro tyto maminky připojujeme recept:

50 dkg hladké mouky 

2 vejce 

1 kostka droždí 

¼ mléka 

5 dkg tuku 

2 lžíce cukru 

špetka soli 

Karnevalové veselí se tentokrát nekonalo v budově školky, nýbrž v Národním domě. Zde si pro nás připravili pracovníci ZUŠ a DDM Hostinné dopoledne plné hudby, tance, soutěží a zábavy.

Děkujeme všem, kteří se podíleli na přípravě tohoto dopoledne, moc se nám to líbilo a budeme se těšit na další rok.

Za MŠ Tyršovy sady Michaela Nová


EPIDEMIOLOGICKÁ OPATŘENÍ

Vážení rodiče,

vzhledem k současné situaci v souvislosti s pandemií Covid-19 opět připomínáme následná opatření z důvodu ochrany zdraví zaměstnanců školy a dětí:

1) Vstup pouze jedné osoby do budovy při předávání a vyzvedávání dítěte. Dezinfekce rukou nutností.                                                                                                                                          2) S dětmi se prosím rozlučte před třídou, vstup do tříd je zakázán a děti budou přebírány paní učitelkou, která bude mít v případě nutnosti komunikace s vámi respirátor, nebo roušku. 3) Vyzvedávání obdobným způsobem - pouze jedna osoba, nutnost dezinfekce rukou a zakrytí úst.                                                                                                                                      4) Upozorňujeme na povinnost nahlásit výskyt onemocnění či pozitivity na Covid-19 ve vašem okolí.                                                                                                                                   5) Nadále nebudou přijímány děti se zvýšenou teplotou, rýmou, kašlem. Dalšími průvodními znaky je bolest hlavy, ztráta čichu a chuti. Chceme zároveň tuto cestou velice poděkovat vstřícným rodičům, kteří chápou závažnost situace a pomáhají nám ji zvládnout. Víme, že situace je pro všechny náročná.

Přejeme všem pevné zdraví. Kolektiv zaměstnanců.Sněhová královna

Kdo by neznal pohádku dánského spisovatele Hanse Christiana Andersena - Sněhová královna? Nebo se najde někdo, kdo o Sněhové královně nikdy neslyšel?

V krutých zimách, kdy Sněhová královna přebírá nadvládu nad krajinou, přetrhne velmi silné přátelství dvou kamarádů - Gerdy a Káje. Rozzlobí ji, když vidí, že ti dva se mají rádi a ve své zlosti rozbije zrcadlo. Jeden střípek se dostane Kájovi do srdce, které se rázem promění v led a z hodného kamaráda se stane zlý kluk. Nechá se odvést krásnou paní do jejího království, kde si hraje sám a nic a nikdo mu nechybí. Jeho kamarádce Gerdě to není jedno a vydává se Káje hledat. Cestou ji čeká velká spousta překážek - divoká řeka, čaj zapomnění u Květinové babičky, nebezpečí na ní také číhá v království Chytré princezny, u loupežnice Lú i u staré finky. To vše musí malá Gerda absolvovat (a my s ní), abychom společně zachránili jejího kamaráda.

Vyvrcholením tohoto čtrnáctidenního tematického bloku je pak výprava do samotného království Sněhové královny. Zde se nám podaří rozmrazit ledové srdce Sněhové královny naší čistou dětskou láskou a zachránit kamaráda Káje.

Cílem (nejen) tohoto tématu je naučit děti spolupracovat, vzájemně si pomáhat, nebýt sobecký a zároveň zde poukazujeme na to, jak nebezpečné může být to, když nám někdo cizí nabídne nějaký pamlsek (jako nabídla Květinová babička Gerdě čaj zapomnění).

Za MŠ Tyršovy sady Michaela Nová


Nemyslíme jen na sebe

Zimní období patří k těm v roce, ve kterém o sebe pečujeme o něco více, ovšem nemyslíme pouze na své pohodlí. V našem okolí jsou lesy plné zvířátek, které si nemohou zalézt do tepla domova jako my a dát si dobrotu kdykoliv je napadne. My ve školce na ně nezapomínáme. Vyráběli jsme lojové muffinky, děti nosily z domova jablíčka, mrkve, oříšky, seno, kaštany - prostě vše, co mají zvířátka ráda. Když byly zásoby dobrůtek dostatečně velké, děti naplnily své batůžky a společně jsme se vydaly ke krmelci. Čerstvě napadaný sníh přímo sváděl k pozorování zvířecích stop. Děti aktivně vymýšlely, komu jaká stopa patří a kam vede. Konečně jsme dorazili na místo určení. Děti sundávaly batůžky a už tam vše sypaly. Lojové muffinky jsme rozvěsili na okolní stromky. Děti měly opravdu velkou radost a my, učitelky, jsme si užívaly ten pohled, jak nadšeně plní krmelec a jednotlivé dobrůtky tam rovnají.

Za MŠ Tyršovy sady Michaela Nová


Školky na lyžích

První lednový týden patřil ve školkách malým lyžařům. Děti, které byly přihlášené, absolvovaly v tomto týdnu lyžařskou školičku ve Vrchlabí na Kněžickém vrchu. Ačkoliv nám počasí nepřálo, v pondělí jsme přesto vyrazili. První rozcvička nastala už ve školkových šatnách, kdy se všichni navlékali do připraveného lyžařského oblečení a bot. Cupitání v těchto botách k autobusu bylo mnohdy srovnatelné s breakdanceJ Další rozcvička už probíhala na kopci pod vedením lyžařského instruktora. Následovalo rozdělení do skupin a samotný výcvik. Někteří zdatní lyžaři přešli rovnou k pásu, kde sjížděli kopec pod dohledem instruktora, ti méně zdatní se učili ovládat své lyže na koberečku a sjíždět velmi mírný kopeček. Další dny, tedy úterý a středa, byly díky velkým dešťovým srážkám spíše ve znamení plavek, lyžařská školička tedy byla pro tyto dny zrušena. Pokračovali jsme ve čtvrtek a v pátek, kdy podmínky pro lyžování byly přímo ukázkové. Ti nejzdatnější samostatně vyjížděli na vleku a sjížděli kopec ve skupinkách, ostatní se zlepšovali ve svých lyžařských dovednostech a postupně postupovali výše, až se téměř všichni vyvezli na vrchol kopce, který úspěšně sjeli. Je velká škoda, že nám počasí lyžařskou školičku přerušilo. Věřím, že kdyby probíhala intenzivně celý týden, všichni malí lyžaři by sjížděli z velkého kopce úplně sami. Budeme se těšit na další rok a doufat, že sněhové podmínky nás v následujícím roce nenechají na holičkách.

Michaela Nová, učitelka MŠ


Barborky a Mikuláš v MŠ

V pátek 3. 12. nás navštívily tři Barbory. Osoby to byly velmi záhadné - celé zahalené v bílém, bez obličeje a se zvláštním skřiplavým hlasem. V každé třídě se nejprve prošly za tichého dunění dětských srdíček. Nad kým se rozechvěla "barborka" (větvička, kterou jedna z Barborek držela v ruce), ten byl prozrazen - dětské hříchy jako by vábily "barborku" a ta se mnohdy ani nezastavila. Děti slibovaly a slibovaly... Barborky nakonec uvěřily a nechaly v každé třídě "barborku" k případnému poklepání nezbedného zadečku a také větvičku zlatého deště, který, když do Vánoc vykvete, bude ve třídě panovat štěstí.

Čertovská nadílka v MŠ

Čertovské zvonění, nekončící blekotání a cinkání řetězů si děti zažily v letošním roce v neděli ve svých domovech. K někomu čerti dorazili, k někomu ne. Malý hříšník by si tak mohl myslet, že má vyhráno, i když si je vědom svých hříchů. Pondělní dopoledne ho vyvedlo rychle z omylu. Mikuláš, andílek a čertíci v průběhu pondělního dopoledne sice nebyli ve školce spatřeni, ovšem cinkání řetězů a zvonců se rozléhalo celou budovou. Nejednomu malému kamarádovi, paní učitelky nevyjímaje, se při tom zvonění tajil dech. Po důkladném průzkumu školky se najednou zjevila čertovská nadílka ve třídách. V čertovských balíčcích děti našly ovoce, čokoládového andílka a krásný papírový betlém.

Ovšem to, že už nás čerti ve školce opustili, vůbec neznamená, že se nemohou vrátit. Venku totiž napadl sníh, čertovské brány zamrzly a oni se nemohou vrátit zpět do pekla. Buďme proto velmi opatrní, kde a co jak děláme a říkáme...nikdy nemůžeme vědět, kde se objeví...

Za MŠ Michaela Nová


Jablíčkový týden

Hned v pondělí ráno děti přicházely do "Jablíčkového království". Kulisy království byly pečlivě připravené a děti kolem něj našlapovaly velmi opatrně. Po svačince to pak vypuklo. Medvídkové a Ptáčkové se stali součástí námluv - král Jablko I. totiž vyhlásil, že se jeho dcera princezna Jablůňka bude vdávat. Ovšem jako v každé pohádce, ani zde to nebylo lehké - princezna je totiž velmi vybíravá a málokterý příchozí princ se jí líbil. Princ z Pomerančového království měl na sobě samé důlky, princ Mandarín byl zase moc malý, princ z Banánového království byl sice štíhlý a vysoký, ovšem nic pro naši Jablůňku...Po všech odmítnutích nakonec dorazil ten nejkrásnější...princ Jablíčkoň ze sousedního království. Svatba byla velkolepá, pilo se a hodovalo, a pokud ještě všichni neshnili, hodují dodnes...

Učíme se prací...

S podzimem také přichází česání jablíček a jejich zpracování. Co by mohlo být více typické pro toto období než je pečení štrůdlu? Děti si vyzkoušely vše, co k této sladké činnosti patří - loupaly jablíčka, strouhaly, poznávaly chutě a vůně, "umotaly" si vlastní závinek. Tou největší odměnou jim pak bylo "štrůdlové" hodování.

Za MŠ Tyršovy sady Michaela Nová


Když sluníčko odchází, do školky Mecháček přichází...

Ve dnech, kdy sluníčko už pomalu ztrácí svou sílu, přichází do školky Mecháček - lesní mužíček, který nás provází celý podzim. Děti mu nosí do jeho mechové chaloupky všelijaké přírodniny, které nasbíraly při svých procházkách v lese se svými rodiči či prarodiči. Z každého takového dárku má samozřejmě náš lesní kamarád velkou radost. Společně si pak s Mecháčkem povídáme o lese, hrajeme si, vyrábíme z přírodnin, malujeme barvami, cvičíme, hrajeme divadlo, zpíváme, hrajeme na hudební nástroje...jednoduše řečeno - užíváme si toto barevné období plnými doušky.

Za MŠ Tyršovy sady Michaela Nová 


Louka plná dětí KRNAP

Dne 22. 9. 2021 se třídy Koťátek, Ptáčků a Medvídků zúčastnily zábavného odpoledne ve Vrchlabském KRNAPU. Toto dopoledne bylo zaměřeno na Eko výchovu dětí s tématem Louka plná dětí. 

Z Hostinného se do Vrchlabí vydalo celkem 27 dětí předškolního věku. Pro cestu byl vybrán jako nejvhodnější dopravní prostředek vlak, kterým děti nadšeně cestovaly i přes povinnost nosit roušku. Během cesty vlakem panovala velmi dobrá nálada, nadšení a očekávání, jaké soutěže si pro nás organizátoři nachystali. I přes nepříznivé počasí děti zvládly cestu až do cíle v dobré náladě. Zázemí na občerstvení dětem přichystala paní organizátorka v Ekocentru Krtek, kde se děti mohly ohřát, nasvačit a nabrat síly na soutěže po dlouhé pěší cestě. 

Louka plná dětí byl opravdu příhodný název pro tuto akci, jelikož po příchodu na jednotlivá stanoviště se v okolí nacházelo více MŠ. Celkem naše děti musely zdolat čtyři stanoviště zaměřená na život hmyzu v přírodě. Během těchto stanovišť děti musely prokázat schopnost kooperovat, naslouchat příběhu a zapamatovat si jej, svou obratnost a své početní schopnosti. První stanoviště bylo zaměřeno na život potápníka a jeho potravu - děti v družstvech pomáhaly posbírat všechny obrázky s potravou. Druhé stanoviště bylo zaměřeno na stonožku a mnohonožku - děti si v družstvech předávaly nad hlavou balón za účelem skupinového přemisťování a vžití se do role mnohonožky. Třetí stanoviště poskytlo možnost vyzkoušet si sílu mravenců, děti společně musely kooperovat při donášení dřevěných kostek a jejich váze. Na posledním čtvrtém stanovišti děti zkoušely jak těžké je pro pavouka chytit na síti pavučiny mušky. Ve dvojicích musely dorazit k síti a donést pro své družstvo mouchu. Zábavné dopoledne se dětem i přes vytrvalý déšť líbilo a již se těší na další Eko výchovu.

Zapsala: Mgr. Nicola Stránská, DiS.


Školka v duchu pirátském

Přišlo to nečekaně...Ačkoliv loď zaparkovaná ve vestibulu školky mohla mnohé napovídat. Naši školku navštívil pirát - byl ověnčený samým zlatem, na rameni mu seděl papoušek a v ruce si nesl bednu s pokladem. Děti nevěřícně valily svoje oči na tu neznámou postavu. Pravdou je, že některé upoutalo spíše zlato než samotná postava piráta, ovšem do následného dění se nechaly strhnout všechny.

Pirát nás seznámil se svým životem na lodi, nechal nás obdivovat jeho bohatství a dokonce nám dal ochutnat mořskou vodu. Poté položil zásadní otázku: "Chtěli byste také najít nějaký poklad?" Myslím, že odpověď znají všichni. "Jóóóóóóóó", znělo jednohlasně celou školkou. Každá třída dostala svou mapu, která děti zavede právě k jejich pokladu. Ovšem aby to nebylo tak jednoduché, dostali všichni malí piráti také několik úkolů, které musí před výpravou splnit.

Přejme jim tedy mnoho štěstí v plnění zadaných úkolů a ještě větší štěstí při hledání pokladu. "Hej, Hej, Hej!"

Za MŠ Tyršovy sady Michaela Nová


Vzácná návštěva v MŠ

V pondělí nás navštívila nešťastná paní poštovní doručovatelka Boženka. S pláčem se nám svěřila, že má roznést plnou tašku dopisů, ovšem neví komu...Na dopisech totiž chybělo jméno i adresa. Na obálce byly pouze obrázky. A protože máme chytré dětičky, hned je napadlo, že obrázky na obálkách jsou jejich značky, které mají ve školce. Zprvu nesplnitelný úkol se tak proměnil ve velkou zábavu. Boženka tahala z brašny jeden dopis za druhým a děti aktivně poznávaly své značky. Když všechny dopisy našly své majitele, zazpívaly děti Božence ještě písničku "Poštovský panáček", aby se jí dnešní den roznášely další poštovní zásilky o něco veseleji.

Za MŠ Tyršovy sady Michaela Nová


Příjemné dopoledne s pohádkou

V pátek 3. 9. 2021 jsme po malých skupinkách vyrazili do parku, kde na nás čekala pohádka "Zvířátka a loupežníci" nebo chcete-li "Zvířátka a Petrovští" - každý zná tuto pohádku pod jiným názvem, ovšem děj je téměř totožný. Pohádkový park, který se stává každoroční zářijovou tradicí, si pro nás připravila ZUŠ a DDM Hostinné.

Na několika stanovištích na nás čekali všichni aktéři pohádky: od nešťastné hospodářky, přes pejska, ovečku, kocoura, kachničky, políčka, kohoutka až k samotným loupežníkům. Na každém stanovišti byl pro nás připraven úkol, který jsme museli splnit, abychom mohli v pohádce pokračovat dál. Vše jsme zvládli hravě, jen u loupežníků měli někteří strach, aby nám neublížili. Avšak pod nápaditým vedením kozlíka jsme loupežníky dostatečně vystrašili a vyhnali je z chaloupky, ve které schovávali svůj lup. Ten jsme úspěšně předali hospodářce, která mohla zaplatit daně a dále se starat o své, doteď neobdělané, políčko a všechna zvířátka.

Velmi děkujeme ZUŠ a DDM Hostinné za perfektní přípravu celého dopoledne a budeme se těšit na příště.

Za MŠ Tyršovy sady Michaela Nová


Školní výlet

Na pátek 4. 6. 2021 jsme si naplánovali společný výlet do Bozkovských jeskyní. Odjezd byl stanoven časně ráno. Hned po příchodu všech dětí jsme nastoupili všichni do autobusu a vydali se na dlouhou cestu. Pro ty, kterým není v autobuse zrovna nejlépe, to byla cesta více, než dlouhá. Po hodince cesty jsme konečně vystoupili a s batůžky se vydali cestou k jeskyním. Ještě před vstupem jsme se stihli nasvačit, rozdělit do třech skupin a pomalu v krátkých časových rozestupech vstupovat spolu s průvodcem do podzemních jeskyní. Podívaná to byla opravdu neuvěřitelná. Všichni byli krásami jeskyní přímo uneseni. Po skončení prohlídek jsme si snědli ovoce, které jsme si vezli v batůžcích z domova a vydali se opět k autobusu. Cesta domů ubíhala rychleji, a co nevidět jsme dorazili před školku, kde na nás už čekal oběd a po něm zasloužený odpočinek.


Čarodějnický rej

I naše školka se poslední dubnový den proměnila v doupě plné čarodějů a čarodějnic. Ve vzduchu bylo cítit napětí, kdo koho a především na co promění, zda se to či ono kouzlo podaří, kdo první vzlétne na koštěti a co mu ukáže křišťálová koule. Nakonec jsme všichni celé dopoledne přežili bez újmy na zdraví a domů jsme se mohli vrátit v takové podobě, ve které jsme do školky dorazili.


Medvědí Šipkovaná

Na Den dětí si medvědí učitelky (čti učitelky ze třídy Medvídků) pro děti připravily překvapení v podobě Šipkované. Ve třídě na ně čekal dopis, který vysvětloval, jak šipky mohou vypadat, z čeho mohou být vytvořené a pod jakou značkou najdou úkoly. Cesta nebyla jednoduchá a některé úkoly obzvláště ne (viz foto). Ovšem naši Medvídci nejsou žádné padavky, takže se jim všechny úkoly podařilo najít i splnit a dorazit úspěšně do cíle, kde na ně čekal schovaný poklad. I s tímto si hravě poradili, takže si pak mohli na něm společně smlsnout. Čas nám dovolil také oslavit netradičně svátek naší medvědice Laurinky.


Zábavná olympiáda

Ve čtvrtek 27. 4. 2021 jsme pro děti uspořádali Zábavnou olympiádu, která se konala na místním víceúčelovém sportovním hřišti. Po oficiálním přivítání a zahájení začaly děti obcházet jednotlivá stanoviště. Každá učitelka měla vlastní sportovní disciplínu, po jejímž splnění dostal každý razítko na předem připravenou kartičku. Po splnění všech disciplín, a že jich nebylo málo (12), následovala sladká odměna v podobě melounu. Po závěrečném proslovu, poděkování a rozdání originálních vlastnoručně vyrobených keramických medailí měly děti možnost ještě plnit si disciplíny podle jejich zájmu.