Aktuality

EPIDEMIOLOGICKÁ OPATŘENÍ

Vážení rodiče,

vzhledem k současné situaci v souvislosti s pandemií Covid-19 opět připomínáme následná opatření z důvodu ochrany zdraví zaměstnanců školy a dětí:

1) Vstup pouze jedné osoby do budovy při předávání a vyzvedávání dítěte. Dezinfekce rukou nutností.                                                                                                                                          2) S dětmi se prosím rozlučte před třídou, vstup do tříd je zakázán a děti budou přebírány paní učitelkou, která bude mít v případě nutnosti komunikace s vámi respirátor, nebo roušku. 3) Vyzvedávání obdobným způsobem - pouze jedna osoba, nutnost dezinfekce rukou a zakrytí úst.                                                                                                                                      4) Upozorňujeme na povinnost nahlásit výskyt onemocnění či pozitivity na Covid-19 ve vašem okolí.                                                                                                                                   5) Nadále nebudou přijímány děti se zvýšenou teplotou, rýmou, kašlem. Dalšími průvodními znaky je bolest hlavy, ztráta čichu a chuti. Chceme zároveň tuto cestou velice poděkovat vstřícným rodičům, kteří chápou závažnost situace a pomáhají nám ji zvládnout. Víme, že situace je pro všechny náročná.

Přejeme všem pevné zdraví. Kolektiv zaměstnanců.
Jablíčkový týden

Hned v pondělí ráno děti přicházely do "Jablíčkového království". Kulisy království byly pečlivě připravené a děti kolem něj našlapovaly velmi opatrně. Po svačince to pak vypuklo. Medvídkové a Ptáčkové se stali součástí námluv - král Jablko I. totiž vyhlásil, že se jeho dcera princezna Jablůňka bude vdávat. Ovšem jako v každé pohádce, ani zde to nebylo lehké - princezna je totiž velmi vybíravá a málokterý příchozí princ se jí líbil. Princ z Pomerančového království měl na sobě samé důlky, princ Mandarín byl zase moc malý, princ z Banánového království byl sice štíhlý a vysoký, ovšem nic pro naši Jablůňku...Po všech odmítnutích nakonec dorazil ten nejkrásnější...princ Jablíčkoň ze sousedního království. Svatba byla velkolepá, pilo se a hodovalo, a pokud ještě všichni neshnili, hodují dodnes...

Učíme se prací...

S podzimem také přichází česání jablíček a jejich zpracování. Co by mohlo být více typické pro toto období než je pečení štrůdlu? Děti si vyzkoušely vše, co k této sladké činnosti patří - loupaly jablíčka, strouhaly, poznávaly chutě a vůně, "umotaly" si vlastní závinek. Tou největší odměnou jim pak bylo "štrůdlové" hodování.

Za MŠ Tyršovy sady Michaela Nová


Když sluníčko odchází, do školky Mecháček přichází...

Ve dnech, kdy sluníčko už pomalu ztrácí svou sílu, přichází do školky Mecháček - lesní mužíček, který nás provází celý podzim. Děti mu nosí do jeho mechové chaloupky všelijaké přírodniny, které nasbíraly při svých procházkách v lese se svými rodiči či prarodiči. Z každého takového dárku má samozřejmě náš lesní kamarád velkou radost. Společně si pak s Mecháčkem povídáme o lese, hrajeme si, vyrábíme z přírodnin, malujeme barvami, cvičíme, hrajeme divadlo, zpíváme, hrajeme na hudební nástroje...jednoduše řečeno - užíváme si toto barevné období plnými doušky.

Za MŠ Tyršovy sady Michaela Nová 


Louka plná dětí KRNAP

Dne 22. 9. 2021 se třídy Koťátek, Ptáčků a Medvídků zúčastnily zábavného odpoledne ve Vrchlabském KRNAPU. Toto dopoledne bylo zaměřeno na Eko výchovu dětí s tématem Louka plná dětí. 

Z Hostinného se do Vrchlabí vydalo celkem 27 dětí předškolního věku. Pro cestu byl vybrán jako nejvhodnější dopravní prostředek vlak, kterým děti nadšeně cestovaly i přes povinnost nosit roušku. Během cesty vlakem panovala velmi dobrá nálada, nadšení a očekávání, jaké soutěže si pro nás organizátoři nachystali. I přes nepříznivé počasí děti zvládly cestu až do cíle v dobré náladě. Zázemí na občerstvení dětem přichystala paní organizátorka v Ekocentru Krtek, kde se děti mohly ohřát, nasvačit a nabrat síly na soutěže po dlouhé pěší cestě. 

Louka plná dětí byl opravdu příhodný název pro tuto akci, jelikož po příchodu na jednotlivá stanoviště se v okolí nacházelo více MŠ. Celkem naše děti musely zdolat čtyři stanoviště zaměřená na život hmyzu v přírodě. Během těchto stanovišť děti musely prokázat schopnost kooperovat, naslouchat příběhu a zapamatovat si jej, svou obratnost a své početní schopnosti. První stanoviště bylo zaměřeno na život potápníka a jeho potravu - děti v družstvech pomáhaly posbírat všechny obrázky s potravou. Druhé stanoviště bylo zaměřeno na stonožku a mnohonožku - děti si v družstvech předávaly nad hlavou balón za účelem skupinového přemisťování a vžití se do role mnohonožky. Třetí stanoviště poskytlo možnost vyzkoušet si sílu mravenců, děti společně musely kooperovat při donášení dřevěných kostek a jejich váze. Na posledním čtvrtém stanovišti děti zkoušely jak těžké je pro pavouka chytit na síti pavučiny mušky. Ve dvojicích musely dorazit k síti a donést pro své družstvo mouchu. Zábavné dopoledne se dětem i přes vytrvalý déšť líbilo a již se těší na další Eko výchovu.

Zapsala: Mgr. Nicola Stránská, DiS.


Školka v duchu pirátském

Přišlo to nečekaně...Ačkoliv loď zaparkovaná ve vestibulu školky mohla mnohé napovídat. Naši školku navštívil pirát - byl ověnčený samým zlatem, na rameni mu seděl papoušek a v ruce si nesl bednu s pokladem. Děti nevěřícně valily svoje oči na tu neznámou postavu. Pravdou je, že některé upoutalo spíše zlato než samotná postava piráta, ovšem do následného dění se nechaly strhnout všechny.

Pirát nás seznámil se svým životem na lodi, nechal nás obdivovat jeho bohatství a dokonce nám dal ochutnat mořskou vodu. Poté položil zásadní otázku: "Chtěli byste také najít nějaký poklad?" Myslím, že odpověď znají všichni. "Jóóóóóóóó", znělo jednohlasně celou školkou. Každá třída dostala svou mapu, která děti zavede právě k jejich pokladu. Ovšem aby to nebylo tak jednoduché, dostali všichni malí piráti také několik úkolů, které musí před výpravou splnit.

Přejme jim tedy mnoho štěstí v plnění zadaných úkolů a ještě větší štěstí při hledání pokladu. "Hej, Hej, Hej!"

Za MŠ Tyršovy sady Michaela Nová


Vzácná návštěva v MŠ

V pondělí nás navštívila nešťastná paní poštovní doručovatelka Boženka. S pláčem se nám svěřila, že má roznést plnou tašku dopisů, ovšem neví komu...Na dopisech totiž chybělo jméno i adresa. Na obálce byly pouze obrázky. A protože máme chytré dětičky, hned je napadlo, že obrázky na obálkách jsou jejich značky, které mají ve školce. Zprvu nesplnitelný úkol se tak proměnil ve velkou zábavu. Boženka tahala z brašny jeden dopis za druhým a děti aktivně poznávaly své značky. Když všechny dopisy našly své majitele, zazpívaly děti Božence ještě písničku "Poštovský panáček", aby se jí dnešní den roznášely další poštovní zásilky o něco veseleji.

Za MŠ Tyršovy sady Michaela Nová


Příjemné dopoledne s pohádkou

V pátek 3. 9. 2021 jsme po malých skupinkách vyrazili do parku, kde na nás čekala pohádka "Zvířátka a loupežníci" nebo chcete-li "Zvířátka a Petrovští" - každý zná tuto pohádku pod jiným názvem, ovšem děj je téměř totožný. Pohádkový park, který se stává každoroční zářijovou tradicí, si pro nás připravila ZUŠ a DDM Hostinné.

Na několika stanovištích na nás čekali všichni aktéři pohádky: od nešťastné hospodářky, přes pejska, ovečku, kocoura, kachničky, políčka, kohoutka až k samotným loupežníkům. Na každém stanovišti byl pro nás připraven úkol, který jsme museli splnit, abychom mohli v pohádce pokračovat dál. Vše jsme zvládli hravě, jen u loupežníků měli někteří strach, aby nám neublížili. Avšak pod nápaditým vedením kozlíka jsme loupežníky dostatečně vystrašili a vyhnali je z chaloupky, ve které schovávali svůj lup. Ten jsme úspěšně předali hospodářce, která mohla zaplatit daně a dále se starat o své, doteď neobdělané, políčko a všechna zvířátka.

Velmi děkujeme ZUŠ a DDM Hostinné za perfektní přípravu celého dopoledne a budeme se těšit na příště.

Za MŠ Tyršovy sady Michaela Nová


Školní výlet

Na pátek 4. 6. 2021 jsme si naplánovali společný výlet do Bozkovských jeskyní. Odjezd byl stanoven časně ráno. Hned po příchodu všech dětí jsme nastoupili všichni do autobusu a vydali se na dlouhou cestu. Pro ty, kterým není v autobuse zrovna nejlépe, to byla cesta více, než dlouhá. Po hodince cesty jsme konečně vystoupili a s batůžky se vydali cestou k jeskyním. Ještě před vstupem jsme se stihli nasvačit, rozdělit do třech skupin a pomalu v krátkých časových rozestupech vstupovat spolu s průvodcem do podzemních jeskyní. Podívaná to byla opravdu neuvěřitelná. Všichni byli krásami jeskyní přímo uneseni. Po skončení prohlídek jsme si snědli ovoce, které jsme si vezli v batůžcích z domova a vydali se opět k autobusu. Cesta domů ubíhala rychleji, a co nevidět jsme dorazili před školku, kde na nás už čekal oběd a po něm zasloužený odpočinek.


Čarodějnický rej

I naše školka se poslední dubnový den proměnila v doupě plné čarodějů a čarodějnic. Ve vzduchu bylo cítit napětí, kdo koho a především na co promění, zda se to či ono kouzlo podaří, kdo první vzlétne na koštěti a co mu ukáže křišťálová koule. Nakonec jsme všichni celé dopoledne přežili bez újmy na zdraví a domů jsme se mohli vrátit v takové podobě, ve které jsme do školky dorazili.


Medvědí Šipkovaná

Na Den dětí si medvědí učitelky (čti učitelky ze třídy Medvídků) pro děti připravily překvapení v podobě Šipkované. Ve třídě na ně čekal dopis, který vysvětloval, jak šipky mohou vypadat, z čeho mohou být vytvořené a pod jakou značkou najdou úkoly. Cesta nebyla jednoduchá a některé úkoly obzvláště ne (viz foto). Ovšem naši Medvídci nejsou žádné padavky, takže se jim všechny úkoly podařilo najít i splnit a dorazit úspěšně do cíle, kde na ně čekal schovaný poklad. I s tímto si hravě poradili, takže si pak mohli na něm společně smlsnout. Čas nám dovolil také oslavit netradičně svátek naší medvědice Laurinky.


Zábavná olympiáda

Ve čtvrtek 27. 4. 2021 jsme pro děti uspořádali Zábavnou olympiádu, která se konala na místním víceúčelovém sportovním hřišti. Po oficiálním přivítání a zahájení začaly děti obcházet jednotlivá stanoviště. Každá učitelka měla vlastní sportovní disciplínu, po jejímž splnění dostal každý razítko na předem připravenou kartičku. Po splnění všech disciplín, a že jich nebylo málo (12), následovala sladká odměna v podobě melounu. Po závěrečném proslovu, poděkování a rozdání originálních vlastnoručně vyrobených keramických medailí měly děti možnost ještě plnit si disciplíny podle jejich zájmu.