Aktuality

VESMÍR A PODMOŘSKÝ SVĚT V MŠ 

Dnes v dopoledních hodinách se naši Motýlci mohli podívat do Vesmíru a naše Housenky prozkoumat podmořský svět. A jak je to možné? Naši školku totiž navštívil pracovník Planetária Benetronas s dvěma krásnými videoprojekcemi. Motýlkové se proměnili v kosmonauty ve vesmíru a zjistili tak, kolik a jakých planet nás obklopuje. Housenky se zase díky dvěma malým průvodcům (rybkám) mohly seznámit s živočichy a rostlinami pod vodní hladinou a na chvíli se stát součástí života pod mořem. Velmi děkujeme za zprostředkování nového zážitku. 

Za kolektiv MŠ A. Dvořáka K. Kobrová 


ZAMYKÁNÍ LESA S JEŽEČKEM JAROUŠKEM

"Zamykám, zamykám les, aby tam nikdo nevlez..." Tak začíná kouzelné zaklínadlo, kterým končí náš projektový den uzamčení přírody před zimou, které každoročně s dětmi na podzim uskutečňujeme. A co bylo hlavním tématem našeho dopoledne? Podzimní ježkování a objevování nových znalostí o ježkovi Jarouškovi. Ale ještě před tím než jsme se pustili do odříkávání zaklínadla a lesu popřáli dobrou zimu, poznávali jsme jakou potravu má ježek rád a nyní už víme, že to jablíčko není . Vyrobili jsme si ježečky z jablíček, poslouchali jsme ticho v lese a připínali kolíčky ježečkovi Jarouškovi místo bodlinek, což nás moc bavilo. V lese jsme vše po sobě uklidili, hezky se rozloučili se zvířátky a zamkli jsme les klíči, které jsme si všichni museli najít. Nakonec jsme lesu popřáli krásné sny a potichoučku odešli, aby jsme se na jaře zase mohli vrátit za dalším lesním dobrodružstvím.

Za MŠ A. Dvořáka Milana Sahánková, DiS.


♥ LASKAVOST PLODÍ LASKAVOST ♥

Letos, již po třetí, jsme se s láskou a nadšením zapojili do krásného celorepublikového projektu Laskavec 2021. Den Laskavosti je tradičně stanoven na 13. 11., v letošním roce to byla právě sobota, pro vykonání dobrého skutku.

Po konzultaci a na doporučení Zoologické zahrady ve Dvoře Králové nad Labem, jsme se společně pokusili pomoci nově vzniklé Záchranné stanici pro zraněné a handicapované živočichy, JARO JAROMĚŘ.

Ti naši pomoc, po vzájemné domluvě s panem předsedou Davidem Čípem uvítali, a to v zakoupení krmiva pro zvířata, o která se starají a opětovně se je snaží vypustit do přírody.

Veškeré nasbírané krmivo, dle seznamu pana Čípa, bylo na Den Laskavosti, 13. 11. 2021 předáno do Záchranné stanice Jaro Jaroměř.

Touto cestou bych chtěla za celou Mateřskou školu A. Dvořáka Hostinné, poděkovat všem rodičům, kteří tuto laskavost podpořili. Krmiva se nasbíralo opravdu mnoho a o to byla radost ještě větší.

♥ DĚKUJEME ZA VAŠI LASKAVOST ♥

Za kolektiv MŠ Milana Sahánková, DiS.


VÝLET NA HALLOWEENSKOU STEZKU DO RUDNÍKU

Hurá, jedeme na výlet! Konečně se naše malé Housenky dočkaly. V plánu bylo si projít Hadí stezku v Rudníku, kde byly nainstalovány halloweenské dýně a strašidla.

Co nás tam všechno čekalo? Velký výšlap na Hadí stezku, klikatá cestička lesem, vydlabané dýně všech tvarů a pohádkových bytostí, spousta lesních překvapení a zákoutí. Na samém vrcholu sladká dobrota od maminky z batůžku, na které jsme si všichni pochutnali v roubence na konci stezky. Než nás autobus odvezl zpět do Hostinného, stihli jsme si pohrát na místním obecním hřišti v Rudníku, kde se nám velmi líbilo.

Všechny malé Housenky si zaslouží velkou pochvalu, nožičky všem šlapaly rychle a jejich nadšení bylo tou největší odměnou.

Za kolektiv MŠ A. Dvořáka Milana Sahánková, DiS


HALLOWEENSKÁ STEZKA ZA SVĚTÝLKEM S ČARODĚJNICÍ ELVÍROU

Bojíte se rádi? Jste odvážní? Máte pro strach uděláno? Pokud ano, tak právě pro vás byl podvečer ve středu 27. října 2021 tím správným časem, kdy přijít k nám, na zahradu Mateřské školy A. Dvořáka. Poslední říjnová noc je totiž podle starých Keltů nocí strašidel, duchů a vydlabaných dýní a my jsme se společně s rodiči, prarodiči, sourozenci a kamarády sešli v maskách a kostýmech, abychom si letošní Halloween pořádně užili. A že nás letos byla zase hromada!! Ihned u vstupu na naše hosty čekalo první stanoviště s prvním úkolem a kartičkami pro děti, po kterých se jenom zaprášilo! Úderem 17. hodiny jsme se statečně vydali na stezku odvahy. Ta byla lemovaná rozsvícenými lucerničkami a vedla místním Městským parkem, kde to každou chvíli divně praskalo a kvílelo. A co teprve stanoviště s úkoly, které musely děti zvládnout, aby se mohly dostat k dalšímu stanovišti. Za jejich překonání nám strašidla vždy vybarvila jeden dílek na hrací kartičce, kterou si každý nosil už od startu s sebou. Po splnění všech deseti strašidelných úkolů, výměnou za vyplněnou hrací kartičku, si mohl každý vybrat sladkou odměnu, Halloweenské překvapení a diplom za splnění stezky.

Ráda bych touto cestou poděkovala celému kolektivu MŠ A. Dvořáka za přípravu akce, rodičům za hojnou účast a přípravu dětí, které přišly v krásných maskách, kostýmech. Zkrátka vůbec nikdo neodešel s prázdnou a tak to má přece při správném Halloweenu být!! Děkujeme všem našim dětem, rodičům i hostům za to, že se s námi přišli pobavit v tak velikém počtu a moc se těšíme zase za rok....!!!

Za kolektiv MŠ Milana Sahánková, DiS.


Projekt "Dráčkování" v MŠ

Ve středu 20. 10. 2021 se naše zahrada mateřské školy proměnila v "Dračí školku". Uspořádali jsme v odpoledních hodinách společnou akci "Dráčkování" pro rodiče a děti. Rodiče byli o celé akci informováni prostřednictvím nástěnek v MŠ, uzavřené Facebookové skupině, také osobním sdělením přímo v MŠ. Rodiče byli pozváni na 15.00 hodinu na zahradu MŠ, kde si mohli společně s dítětem vyrobit jakéhokoliv dráčka z připravených materiálů.

Záměrem tohoto projektu bylo netradičním způsobem rozvíjet a prohlubovat spolupráci s rodinou, a tím přirozeně obohacovat vzájemnou komunikaci mezi rodičem, dítětem a mateřskou školou. Mohu říci, že nasazení dětí a rodičů při výrobě originálních draků bylo vysoké a konečné výsledky jejich společné práce byly obdivuhodné a pro nás pedagogy velmi inspirativní. Všechny dráčky si děti mohly vzít domů a těšit z výrobků.

Akce se nám vydařila, i díky krásnému teplému počasí, sblížila nejen děti a rodiče při společné činnosti, ale prohloubila i spolupráci mateřské školy s rodinou.

Za kolektiv MŠ Milana Sahánková, DiS.


Sportování u Housenek 

Úterní dopoledne se stalo pravidelným časem pro sportování našich nejmenších v Městské sportovní hale. Děti během první návštěvy musely překonat ostych z velkých a neznámých prostor. Což však zvládly všechny děti na jedničku a nyní už se na cvičení těší a aktivně se do činností zapojují. Děti si tak již mohly vyzkoušet svoji obratnost při "opičí dráze", svoji orientaci v labyrintu, ale také svoji rychlost při různých hrách. Taktéž spolupráce a povzbuzování mezi dětmi při různých skupinových aktivitách je neoddělitelnou součástí. Tímto také děkujeme pracovníkům Městské sportovní haly za příjemnou atmosféru a za zapůjčení veškerého vybavení. 

Za kolektiv MŠ A. Dvořáka Mgr. K. Kobrová 


Ve středu 15. září se část našich dětí vydala za Orinkou. Na "Rekondiční jízdu" na koni se děti velmi těšily, a jaksepatří si ji užily. Velmi děkujeme paní Stránské a hlavně Orince, která nás všechny povozila.

p.uč. Marta Imlaufová 


Nezahálíme se Zahálkou

Mateřská škola A. Dvořáka děkuje za organizování cvičení pro děti . Projekt podporující sportovní aktivitu dětí podporuje Fotbalová asociace České republiky a Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky. Dne 8. září 2021 se naše děti poprvé rozběhly po tělocvičně pod vedením pana Aleše Zahálky, a tak bylo cvičení "Nezahálíme se Zahálkou" zahájeno. Děti se s nadšením zapojily a při cvičení se jaksepatří vydováděly.

p.uč. Marta Imlaufová 


Hravá dopoledne 

Tento školní rok byla pro naše Motýlky i Housenky připravena dvě hravá, adaptační dopoledne, stejně jako tomu bylo v roce minulém. První adaptační dopoledne proběhlo 3. 9. 2021 v městském parku a za jeho přípravu velmi děkujeme pracovníkům ZUŠ Hostinné. Děti společně se zvířátky přemohly zlé loupežníky a zachránily zvířátkům jejich statek. Druhé hravé dopoledne s názvem "Hrajeme si se zvířátky" proběhlo dne 9. 9. 2021 na naší školkové zahradě. Děti byly velmi šikovné a za splnění všech úkolů je čekala odměna v podobě motýlkového lízátka. 

Mgr. Kristýna Kobrová


První dny v mateřské škole

První dny v mateřské škole po prázdninách jsou za námi. A jak probíhaly? Třída Housenek i Motýlků měla svůj program her a společného povídání, seznamování se s třídními pravidly a dnes důležitými hygienickými opatřeními. Zatímco si většina dětí sdělovala zážitky z léta, společně si hrála a těšila se ze hry, tak naše malé ,,housenky" stále prožívají tzv. adaptační období. Reakce na nové prostředí se lišila, každé dítě vyžaduje jiný přístup. Některé potřebuje pomazlit, jiné jenom samo pozorovat, dalšímu je nutné dát možnost se vyplakat. Věříme, že toto období už je za námi a že si již děti zvykly na prostředí školky a s novými kamarády i paní učitelkami jsou rády. Ujistěte dítě, že to zvládne a že mu věříte. Dítě musí mít k mateřské škole kladný vztah, z tohoto důvodu nikdy mateřskou školou nestrašíme.

Prosím, komunikujte s paní učitelkou, možná se dozvíte, že když po nervy drásající scéně odejdete, Vaše plačící dítě se rázem uklidní a jde si spokojeně hrát.

Vy, jako rodiče, znáte své dítě ze všech nejlépe, a proto je jen na Vás, abyste zvážili, jak ho nejlépe připravit na tuto velkou životní změnu. My dětem připravíme ty nejlepší podmínky, projekty a akce, aby se v naší školce Vaše děti cítily bezpečně a dobře.

Přejeme Vám krásný školní rok a těšíme se na vzájemnou spolupráci a společné zážitky.

Za kolektiv MŠ A. Dvořáka M. Sahánková, DiS.


Zakončení školního roku u Motýlků 

Zakončení školního roku proběhlo v duchu "akcí". Jednou z tradičních akcí byla závěrečná besídka spojená se slavnostním "vyřazováním" předškoláků. Bohužel musela besídka proběhnout bez přítomnosti rodičů, i přesto se děti velmi snažily a zaslouží si velkou pochvalu. Pro předškoláky byla besídka o to slavnostnější, jelikož dostali školácké šerpy a dárky. Pro rodiče bylo z této akce připraveno DVD. Další akcí pro předškoláky byl výlet na Hájemství. Bohužel této akci nepřálo počasí, i přes bouřku a tudíž stísněnější prostory venkovního altánu, však děti zvládly splnit všechny úkoly, které pro ně byly připraveny. Poslední akcí letošního školního roku byla Kouzelná noc s překvapením. Všichni předškoláčci se velmi těšili, někteří se snažili skrývat jistě oprávněnou nervozitu. Však pro některé to byla první noc bez rodičů. Nervozita však opadla, když děti zjistily, že cílem naší šipkované je bazén. A překvapení, když objevily ve svých batůžkách plavky, nebralo konce :-). Po návratu do školky čekalo na děti další překvapení v podobě pizzy a rautu z dobrůtek od maminek. Samozřejmě nesměla chybět ani školková stezka odvahy a pohádky na dobrou noc. Myslím, že pro mnohé to byla opravdu noc kouzelná :-) A nyní už nezbývá než se těšit na nový školní rok 2021/2022, spousty nových zážitků a kamarádů. Mgr. Kristýna Kobrová


Výlet na hrad a zámek Staré hrady 

Čtvrtek 27.5. byl dnem plánovaného výletu za čarodějem Archibaldem I. na hrad a zámek Staré hrady u Jičína. Již od pondělí jsme si ve školce četli příběhy z pohádkové knížky čaroděje Archibalda I., takže děti věděly, na jaké pohádkové bytosti se mohou těšit. A opravdu je v pohádkovém sklepení čekal obr Zelijáš se svojí obří ženou Knedlindou a synkem Přejedlínkem, drak Třífrňák s dračí rodinou, vodnický král Škebla a mnozí další. Děti se nezalekly ani pravého starohradského pekla :-) Pro mnohé byla velkým zážitkem i samotná cesta autobusem. Počasí nám také přálo a děti se z výletu vrátily do školky nadšené. 

Mgr. Kristýna Kobrová


GEOCACHING aneb "kešky" naší školky

Ať už znáte geocaching nebo ještě ne, vězte, že není lepší aktivity na akci s dětmi! Stačí vám jen správné místo, nápad a skvělá aktivita je na světě a bude rázem proměněna v hledání tajemného pokladu a úžasným zážitkem.

Ve středu dne 26.5.2021 jsme pro děti připravili v okolí mateřské školy výpravu na motivy Krkonošských pohádek s hledáním kešek. Děti byly rozděleny do několika skupin a každá skupina se učila orientovat v mapě, podle které měly děti dojít k cíli, hlavní kešce. Během výpravy měly děti najít celkem 10 ukrytých kešek, podepsat se, poznat, co je v kešce a splnit tajný úkol. Všechny úkoly připravil sám velký Krakonoš se svými pomocníky Kubou, Anče, Hajným a Trautenberkem.

Všechny skupinky se s geocachingem vypořádaly skvěle a jedenáctou hlavní kešku našli zcela všichni. Odměnou jim byly české buchty upečené Ančou a mošt z Krakonošova jablečného sadu. Nakonec nám Krakonoš slíbil, že na naši školku bude dávat pozor a našel si v naší školce své místo.


Čarodějnický rej v MŠ 

Poslední dubnový týden nám epidemiologická situace umožnila opětovné setkání všech dětí v MŠ. A nebyl to týden ledajaký - byl to týden plný čar a magie, týden čarodějný. Už od pondělí se děti pilně připravovaly na čtvrteční výšlap za čarodějnicí Agátou, sbíraly ingredience do čarodějného lektvaru, plnily pracovní listy, malovaly čarodějnice... Ve čtvrtek ráno se ve třídách začali scházet malí čarodějové a malé čarodějky :-) Všem to velmi slušelo a společně si užili módní přehlídku i čarodějnou diskotéku. Poté už byl čas vyrazit na kouzelnou cestu plnou her a úkolů. Jelikož děti vše bez problémů zvládly, za odměnu mohly s čarodějnicí Agátou vykouzlit lektvar mládí :-) Všechny děti si čarodějné dopoledne užily. A možná k tomu přispěl i sladký poklad schovaný na školní zahradě :) 

Mgr. Kristýna Kobrová


Den Země 2021

Projektový Den Země aneb "Odemykání lesa se skřítkem Jarníčkem". Jarní sluníčko zlákalo naše "Housenky" i "Motýlky" do přírody. Cílem cesty byl prostor u houpaček na "Mravenčí stezce". Děti cestou plnily připravené úkoly, které ověřily, nebo rozvíjely znalosti dětí o přírodě. Poznávali jsme zvířátka, rostliny, připomněli jsme si také, jak se v přírodě chovat. Procvičili jsme si, jak se třídí odpadky. Odměnou pro všechny bylo hledání pokladu a samozřejmě dobrůtka. Těšíme se na další společně aktivity.                                            Zapsala: Marta Imlaufová 


ÚNOR U "HOUSENEK"

Měsíc únor přes všechna opatření proběhl i u nás ve veselém duchu. Hlavním tématem byl "Karneval" a "Masopust". I naše nejmenší "Housenky" tvořily masky a výzdobu pro zkrášlení třídy. Ukázalo se, že i malí dokážou veliké věci - šikovné ručičky tvořily malováním, stříháním, lepením a modelováním. Veliké pokroky jsou znatelné v oblasti sebeobsluhy - samostatnost při oblékání, uklízení hraček a především v hygieně (mytí rukou). Nejraději si společně zpíváme a říkáme říkadla a básničky. Únor nám připravil i vhodné podmínky pro zimní radovánky, tak jsme se krásně vydováděli při bobování a sáňkování. Zimu jsme si plně užili a již se těšíme na jaro.

Zdraví Vás "Housenky"

zapsala : Marta Imlaufová 


Zimní olympijské hry v MŠ 

Měsíc leden se nám ukázal ve své zimní kráse. Toho jsme využili a uspořádali v MŠ pro děti "Zimní olympijské hry". Ve třídě jsme se zdokonalili v teoretických znalostech zimních sportů, vyrobili jsme olympijskou pochodeň, namalovali olympijské kruhy a olympijskou vlajku. Na školní zahradě jsme poté mohli vyzkoušet různé zimní sporty. Samozřejmě upravené pro věkovou skupinu školkových dětí :-). Mezi naše olympijské disciplíny patřil např. sjezd na bobu, hod sněhovou koulí na cíl, stavba sněhuláka, ale také stavba sněhové housenky :-). Děti si celý týden velmi užily. 

Mgr. Kristýna Kobrová


Symbolický průvod malých králů

Po vánočních svátcích jsme se 4. 1. 2021 opět sešli ve školce a s chutí se pustili do práce. Tentokrát na nás čekalo téma "Tři králové". Děti se již od pondělí, za doprovodu hudebních nástrojů, učily zpívat písničku "My tři králové", recitovat básničky "Na tři krále" a "Byl jeden král". V neposlední řadě si děti tvořily a zdobily své královské koruny, ze kterých měly velikou radost. Současná situace nám, bohužel, nedovolila jít průvodem po městě. Tím jsme si však náladu zkazit nenechali a děti si s korunami na hlavách zazpívaly alespoň na zahradě školky.

Mgr. Kristýna Kobrová


Návštěva výstavy betlémů 

Dne 15. 12. se děti z oddělení Motýlků i Housenek vydaly na návštěvu do městského muzea ve františkánském klášteře, kde mohly shlédnout krásnou výstavu betlémů. V každém z betlémů děti samozřejmě hledaly především Ježíška, na kterého se už velice těší. K vidění byly také ozdobené vánoční stromky tak, jak je zdobili lidé kdysi, např. ozdoby z perníčků, ze sušeného ovoce, nebo ozdoby háčkované. Děti také zaujala stálá expozice, jako dobový nábytek, či zbraně. Tímto děkujeme za příjemný zážitek. 

Mgr. Kristýna Kobrová 


Čertoviny v MŠ 

Dne 3. 12. 2020 proběhla v naší MŠ akce s názvem "Čertoviny". Děti se na tuto akci velmi těšily. Již ráno se v šatně převlékly do svých kostýmů a plni očekávání se vydaly do tříd. Ve třídách již na děti čekal Mikuláš. Také samozřejmě nesměl chybět čert a anděl. Děti byly z čerta a jeho knihy hříchů nejprve nesmělé, ale brzy zjistily, že se ho nemusí bát a tak i v oddělení mladších dětí vše proběhlo bez slziček :) Poté se děti po skupinkách vydaly po školce, kde pro ně byly připraveny úkoly, jako třeba skákání v pytli, vybarvování čerta, obouvání čertovských kopyt a mnohé další. Největší úspěch ale měla čertovská skluzavka, na které děti mohly sjet celé schodiště. Samozřejmě pod dohledem :-) Děti si celé dopoledne užily a školkou se nesl dětský smích a radost. 

Mgr. Kristýna Kobrová


Kouzelník Reno 

Dopoledne 19.11. navštívil naši školku kouzelník Reno. Děti se na jeho návštěvu velmi těšily a již od rána se ptaly, kdy že to ten kouzelník přijde :-) A opravdu se bylo na co těšit. Kouzelník Reno představil dětem svět kouzel, čar a magie. Děti nadšeně tleskaly a taktéž se aktivně zapojovaly. Kouzelník předváděl kouzla, nad kterými i paním učitelkám zůstával rozum stát :-) A živý králík byl pro děti tou pověstnou "třešničkou na dortu". Velmi děkujeme za skvělý zážitek! 

Mgr. Kristýna Kobrová


Projektový den s Houbovým mužíčkem

Týdenní téma "O lese" bylo dnes dopoledne zakončeno návštěvou Houbového mužíčka. Děti se na jeho návštěvu velmi těšily a s nadšením se pustily do plnění úkolů, které jim Houbový mužíček připravil. Musely například najít tečky popletené muchomůrce, rozdělit a pojmenovat přírodniny, které se pomíchaly, zvládnout překonat pavučinu nebo složit puzzle... Odměnou za splnění úkolu nebyl pouze dobrý pocit, ale také malá dobrůtka.


Projekt Laskavec 2020

Listopad je měsícem laskavosti a proto jsme se i ve školce rozhodli uspořádat sbírku a podpořit někoho v okolí. V loňském roce jsme vezli oblečení a hračky do Dětského domova ve Dvoře Králové. Letos jsme se rozhodli podpořit čtyřnohé kamarády, pejsky a kočičky, v útulku v Trutnově. Děti se svými rodiči nosily celý týden do školky pro pejsky dobrůtky, konzervy, granule, hračky,... A dnes bylo opravdu co odvážet :-) Velmi Vám všem za Vaši laskavost DĚKUJEME a děkují Vám i zvířátka. Bez Vás by to nešlo, díky :-)


Zamykání lesa 

Dnešního dopoledne, 11. listopadu se obě oddělení dětí, Motýlci i Housenky, vydaly na Mravenčí stezku "K dubu", kde skřítkům Barvínkovi a Spadlístkovi pomohly zamknout les na zimu. V průběhu příběhu o skřítcích na děti čekaly úkoly, jako např. chůze lesem se zavázanýma očima, sbírání lístků dle barvy, nebo hledání ježečků v listí,... Všechny děti se krásně zapojily a dopoledne v přírodě si užily. Za odměnu si všechny děti odnesly malovaný kamínek, z kterého měly velkou radost. 

Mgr. Kristýna Kobrová  


Návštěva v DDM

V pátek 18.9. jsme se s dětmi vypravili na návštěvu místního DDM, kde byl pro děti připraven program. Děti si za doprovodu kytary zazpívaly lidové písničky, zatančily si na dětské písničky od M. Růžičkové a v neposlední řadě zvládly překonat "opičí dráhu". Děti se tak formou hry seznámily s nabídkou kroužků a dopoledne si moc užily. Velké poděkování patří pracovnicím DDM za zprostředkování skvělého zážitku. 

Mgr. Kristýna Kobrová 


První lekce sportovní školičky 

Na dnešní den se děti velmi těšily. Dnešek byl totiž dnem zahájení sportovní školičky, která má ve školkách v Hostinném již svoji tradici. Děti bez problému zvládly přechod do tělocvičny v rouškách a po uvítání s trenéry již nic nestálo v cestě samotnému sportování. Po rozcvičce byly děti rozděleni do dvou skupin. Pro jednu skupinu byla připravena "opičí dráha", druhá skupina si zatím mohla vyzkoušet svoji zručnost při práci s míčem. Po krátké přestávce, při které se děti osvěžily, se skupiny na stanovištích vyměnily. Na konci lekce zaznělo celou tělocvičnou sborové "Ahoj" a děti spokojené a vysportované odešly zpět do své školky. 

Mgr. Kristýna Kobrová  


První rekondiční jízda na koni 

Dne 10.9. jsme s polovinou přihlášených dětí poprvé navštívili místní jezdecký oddíl paní Stránské v Hostinném, která nás přivítala s kobylkou Orinkou. Děti se na první jízdu na Orince velmi těšily. Pro některé děti to byla vůbec první zkušenost s jízdou na koni. Proto musely překonat i ostych z takto velkého zvířete, který je naprosto přirozený. Všechny děti však svou první jízdu zvládly skvěle a již nyní se těší na další. A nám nezbývá než doufat, že počasí nám bude "přát" co možná nejdéle. 

Mgr. Kristýna Kobrová 


V pátek 4. září se i přes nepřízeň počasí naše děti vypravily za pohádkou "O kohoutkovi a slepičce". Akce byla pořádána DDM a ZUŠ Hostinné. Děti se spontánně zapojily do role zachraňující slepičky a kohoutka společnými silami zachránily.                                                    Marta Imlaufová 


Projekt "Zoubek" 

Dne 8.9. se v naší školce uskutečnil projekt "Zoubek". Školku navštívili dentální preventisté pro Královéhradecký kraj ze společnosti Curaprox a dětem povyprávěli o správném čištění zoubků a také proč je čištění důležité a nemělo by se zanedbávat. Nechyběla názorná ukázka na "velkém zoubku". Také si děti pomocí svých kartáčků, které mají ve školce, ihned správné čištění zoubků vyzkoušely. Velmi děkujeme za přínosné dopoledne a budeme se těšit na další podobnou akci. Mgr. Kristýna Kobrová 


Zahájení nového školního roku se neslo v duchu pohádky "O kohoutkovi a slepičce". Pro obě oddělení - starších dětí Motýlků i mladších dětí Housenek - bylo na školní zahradě připraveno hravé dopoledne plné her a soutěží. Děti například zdolaly cestu plnou překážek, zvládly donést slepičce zrníčka, zasoutěžily si v chytání "vajíček" do košíčků a mnohé další. Také si z pohádky odnesly ponaučení. A za splnění všech úkolů čekala na děti sladká odměna. Tímto můžeme považovat školní rok 2020/2021 za zahájený a přáním nás všech je, aby takových pohodových, soutěžních dnů bylo v tomto školním roce co nejvíce.

Mgr. Kristýna Kobrová