Charakteristika MŠ A. Dvořáka

Naše mateřská škola

Jsme dvoutřídní městská mateřská škola (dále jen MŠ), která je jednou ze tří odloučených subjektů Mateřských škol Hostinné. Nachází se v okrajové části města Hostinné, v okolí se nachází městský park, louky a les. Budova mateřské školy je prostorná a rozčleněna do třech částí. V suterénu se nachází šatny pro obě oddělení, součástí je kuchyňka s jídelnou, která přibližuje dětem rodinné prostředí a tím přispívá k lepší adaptaci nových dětí a celkové pohodě nás všech. Dále se zde nachází zázemí pro zaměstnance MŠ, sklad potravin a sklad čistících prostředků. V přízemí je umístěno oddělení starších dětí Motýlků, kde jsou děti od 4 - 7 let, knihovna s velkým množstvím naučné literatury, metodik a pohádek pro děti, dále místnost logopedie. V prvním patře je umístěno oddělení pro děti mladší, Housenky, ve věku od 2 - 4 let, kabinet s pomůckami a kancelář vedoucí učitelky MŠ. Prostory MŠ jsou pro děti dostatečně velké, prosvětlené a nabízí tak možnost k vytváření herních center, která jsou u dětí velmi oblíbená. Společné prostory a chodby byly nově zrekonstruovány a jsou pravidelně dekorovány dle ročních období. Snažíme se o příjemný pocit při procházení budovy, rádi se do dekorování zapojují také rodiče s dětmi.

Do MŠ jsou přijímány děti zpravidla ve věku od dvou do sedmi let s maximálním počtem do 56 dětí, které splňují požadované podmínky k předškolnímu vzdělávání.

Přilehlé školní hřiště

Školní hřiště je rozčleněno na dvě části, spodní a horní zahradu. Obě zahrady jsou vybaveny herními prvky, které jsou plnohodnotné pro rozvoj pohybových dovedností a schopností dětí. Na spodní zahradě , která je využívána staršími dětmi, je umístěna velká skluzavka, kreslící tabule, velká dřevěná průlezka, houpačka a rozlehlé kryté pískoviště. Horní zahrada patřící mladším dětem, je taktéž vybavena herními prvky. Nechybí zde velké kryté pískoviště, dřevěná pirátská loď se skluzavkou, houpačky, domeček a nově také trampolína. K vybavení zahrady patří také stoly a lavice přizpůsobené výšce dětí, které jsou umístěny v přilehlém altánu, využívaném v deštivém nebo velmi horkém počasí a k ukládání hraček.

Co je našim cílem? Proč si vybrat naši mateřskou školu?

Uspokojujeme základní potřeby dítěte, ale i náročnější potřeby, jako je náklonnost, laskavost, láska a bezpečí. Děti potřebují podnětné prostředí, společenské uplatnění, potřebují mít ve školce někoho, kdo uspokojí jejich potřebu počátečních citových a sociálních vztahů. Je pro nás důležité potřeby dětí rozpoznat a vyjít všem maximálně vstříc.

"Hrajeme si"

Každý den se snažíme vytvářet podmínky ke hře. Hra je to nejdůležitější pro rozvoj dítěte. Jelikož dítě má přirozenou potřebu poznávat okolní svět, rozvíjet své schopnosti, učit se a získávat nové zkušenosti. Toto všechno mu spontánní hra umožňuje. Proto paní učitelky hledají prostor a čas pro každodenní hru, nabízí různorodé možnosti jak hru obohatit. Hrou po té mají možnost paní učitelky dítě poznat, objevit jeho povahu, úroveň myšlení, jeho dovednosti a návyky.

"Pohyb je pro nás důležitý"

Ranní rozcvičky jsou pravidelnou činností každé ráno v obou třídách. Chodíme na delší vycházky a rádi zapojujeme do našich aktivit také různé výlety a pravidelné cvičení v městské hale. Doba oběda je přizpůsobena našim aktivitám. Uspokojujeme tak potřeby hry, učení a potřebu pobytu venku. Chodíme ven každé dopoledne, a to v každém počasí. Pokud je počasí vhodné, tak rádi chodíme na školní zahradu i v odpoledních hodinách. Naopak, letní měsíce rádi využíváme na scházení se přímo na zahradě mateřské školy.

"Učení je pro nás hrou"

Naše mateřská škola má kvalifikovaný personál, zkušené paní učitelky, kterým je povolání spíše posláním. Náš program výchovně - vzdělávací práce s názvem "Školka pro všechny" vychází z předškolní výchovy orientované na osobnost dítěte. Jednotlivé tematické části jsou z hlediska časového rozložení otevřené, flexibilní, s prostorem pro aktuální situace, pro aktivní vstup dětí a také rodičů. Každý školní rok má každé oddělení svůj celoroční vzdělávací program, který navíc ještě důsledněji rozvíjí dané dovednosti a znalosti dítěte. Zakládáme si důraz na věnování se pozornosti rozvíjení mateřského jazyka, předčtenářské pregramotnosti dětí. Dále pravidelně cvičíme formou individuální, logopedickou intervenci, která probíhá hravou formou, kdy se děti učí ovládat mluvidla a procvičovat paměť. U dítěte rozvíjíme smysl pro rytmus, představivost, slovní zásobu, fonematický sluch, grafomotoriku a komunikační dovednosti. Lásku k hudbě a hudebnímu umění rozvíjíme od nejmenších dvouletých dětí, které zapojujeme do různorodých aktivit. Cíleně připravujeme vždy po obědě nejstarší děti do základní školy.

"Máme se tu dobře"

Naše Mateřská škola se snaží vytvářet sociální klima na základě vzájemné důvěry, úcty, empatie, solidarity, laskavosti a spolupráce s rodiči a okolními organizace města. Rádi bychom, aby se děti naučily naslouchat, být ohleduplné, uměly se omluvit, aby přemýšlely o svém chování a jednání a nakonec, aby byly i ony vnímány.