AktualityMateřská škola Tyršovy sady 676, 543 71 Hostinné, tel.: 773 380 111

INFORMACE PRO ZÁKONNÉ ZÁSTUPCE - ODKLAD ŠKOLNÍ DOCHÁZKY

Pokud si nejste jisti, zda je Vaše dítě dostatečně připravené k zahájení povinné školní docházky, kontaktujte tyto odborníky:

1) Speciálně pedagogické centrum nebo pedagogicko-psychologickou poradnu

2) Pediatra nebo klinického psychologa

V případě odkladu školní docházky vydá SPC/PPP Doporučení k odkladu povinné školní docházky, které zákonný zástupce spolu s odbornými lékařskými posudky doručí do školy, kde je dítě zapsané. Zákonný zástupce také informuje stávající mateřskou školu o pokračování předškolního vzdělávání.

KDY NAVŠTÍVIT SPC?

Speciálně pedagogické centrum k vyšetření školní zralosti navštivte v případě, kdy má Vaše dítě:

1) Obtíže s vyjadřováním, má těžkou řečovou vadu (potvrzenou např. klinickým logopedem)

2) Potvrzenou diagnózu PAS (poruchy autistického spektra)

3) Potvrzenou diagnózu MR (mentální retardace)

KDY NAVŠTÍVIT PPP?

Pedagogicko-psychologickou poradnu k vyšetření školní zralosti navštivte v případě, kdy má Vaše dítě:

1) Obtíže s chováním, je impulzivní a hravé

2) Obtíže se soustředěním, je nepozorné

3) Obtíže v grafomotorice a v kreslení, ve zrakovém a sluchovém vnímání, ve vnímání prostoru a času

4) Obtížně zvládá předškolní přípravu

PŘI ŘEŠENÍ ODKLADU ŠKOLNÍ DOCHÁZKY SE MŮŽETE OBRÁTIT NA ŘEDITELKU MŠ A NA TŘÍDNÍ UČITELKY.


2. 3. 2020

V rámci celotýdenního projektu na téma "Povolání a profese", se třída Motýlků z Mateřské školy A.Dvořáka vypravila na exkurzi do místní drogerie Teta. Na předem domluvenou schůzku se dostavilo témeř dvacet "motýlků", kteří si mohli za přítomnosti pracovnic drogerie prohlédnout zázemí celého obchodu. Na všetečné otázky ohledně provozu, dětem odpovídala paní Rampouchová, které tímto velmi děkujeme za vstřícnost a přímý prožitek dětí, které se o povolání prodavačky dozvěděly dalece více, než pouze z obrázků a povídání.

Milana Sahánková, DiS.


Ve středu dne 4. března 2020 se třída Motýlků z Mateřské školy A.Dvořáka vydala "na hory". Našim společným cílem byla exkurze na Horské službě ve Ski Resortu Černá Hora - Pec. Děti se na tuto exkurzi velmi těšily a jejich nadšení neopadlo ani po příjezdu na místo. Po prohlídce celé budovy Horské služby, ukázce pomůcek správného horského záchranáře, si mohly na vlastní kůži zkusit, jaké to je, mít zafixovanou ruku v dlaze, jak jim "ťuká" srdíčko a další zajímavosti. Na záludné otázky dětí odpovídal zkušený záchranář, pan Štěpán Jiras, ktrému velmi děkujeme za naprosto vyčerpávající povídání a ochotu. Taktéž děkujeme Sboru Dobrovolných Hasičů Rudník, za ukázku hasičské techniky.

Milana Sahánková, DiS.


V sobotu dne 22.02.2020 proběhl ve městě Hostinném tradiční MASOPUST. Masopustního průvodu se zúčastnily děti ze všech mateřských školek v Hostinném. Kromě toho, že děti obohatily svými maskami celou akci, některé z nich byly oblečeny do předem připravených masek vlakových přednostů. Děti po té usedly do vláčku, který je povozil po městě. Celá sobotní akce se výborně vydařila k naprosté spokojenosti všech.

Děkujeme rodičům za spolupráci při akci.

Milana Sahánková, DiS.


1. 7. 2020

Piškvorky - hra, kterou všichni dobře známe. Její boom se dotknul i předškolních zařízení. Pod záštitou Svazku obcí Horní Labe, projektu MAP Vrchlabí a DDM Pelíšek se dne 17. 6. 2020 v MŠ Tyršovy sady Hostinné konalo školní kolo "PIŠKVORKY DO ŠKOLKY". Celkem se zúčastnilo 7 dětí, které spolu soutěžily o postup do finálového kola. Absolutním vítězem z naší MŠ se stal Milánek M. a postoupil tak do finálového kola, které se konalo na zahradě TS Oliver ve Vrchlabí. Finálového kola se účastnilo celkem 9 dětí z Vrchlabí, Hostinného, Prosečné a Dolní Kalné. Děti soutěžily systémem "každý s každým" a bojovaly o putovní pohár, který byl velkou motivací se o první místo "poprat". Milánek se umístil na krásném 6. místě, dovezl si diplom a balíček sladkostí, ale především zkušenost, na kterou nikdy nezapomene. Milánkovi gratulujeme!!!

Mgr. Michaela Nová


27. 5. 2020

Jednou o tom budeme vyprávět svým dětem či jejich dětem: "Víš, to bylo tenkrát, když se planetou přehnal virus...mnoho lidí onemocnělo...ale zvládli jsme to, protože jsme si vzájemně pomáhali! A pokračování je na každém z Vás, však to znáte ze slohu :-)

Vyhlášená celorepubliková opatření jsme nepodcenili, akceptovali a dodržujeme je od znovuotevření všech mateřských škol v Hostinném, které bylo stanoveno na 18.5.2020. Přivítali jsme po dlouhé pauze děti, na které jsme se velmi těšili a bez nichž byly všechny mateřské školy smutné.

Chráníme sebe a své okolí a totéž vyžadujeme po ostatních, kteří nám svou zodpovědností pomáhají k zvládnutí této pandemie. Nastavili jsme doporučená opatření, které dodržujeme i se spoluprací všech rodičů.

Moje rouška chrání Vás a Vaše chrání nás. Děkujeme všem zodpovědným rodičům, kteří nám pomáhají v tak "zvláštní" době.

Milana Sahánková, DiS.


Dne 20.2. 2020 proběhl v naší Mateřské škole A. Dvořáka maškarní karneval. Na stránkách naší mateřské školy, ve fotogalerii, se můžete přesvědčit, že všem princeznám, vílám, kovbojům, robotům, klaunům a jiným "roztodivnostem" to opravdu velmi slušelo. Den plný soutěží, karnevalových úkolů a tance, si děti s velkou radostí užily. Samozřejmě nesměla chybět odměna, kterou si masky zasloužily.

Touto cestou děkujeme všem rodičům, že si dali tolik záležet na krásných maskách.

Milana Sahánková, DiS.


27. 2. 2020

V rámci týdenního projektu na téma "Povolání, profese" se třída Motýlků z Mateřské školy A.Dvořáka vypravila vlakem do města Trutnova, na exkurzi do šicí designové dílny Baja Design. Tato česká oděvní značka sportovního oblečení je známá především zde, v podhůří Krkonoš. Zakládá si na kvalitě materiálů, které testuje především na dětech :) Vstřícné paní švadleny dětem ukázaly, jak se šije, celou výbavu šicí dílny, odpovídaly na všechny všetečné otázky dětí, že jich nebylo zrovna málo :) Nejvíce se dětem líbilo, že se mohly přímo zapojit do nastříhání a ušití čepice.

Tímto bychom rády poděkovaly za vstřícné, milé jednání zaměstnancům v šicí dílně, děkujeme také za dárečky a vzorečky látek, které zcela určitě s dětmi využijeme.

Milana Sahánková, DiS.


25. 2. 2020

Letošní rok jsme se rozhodli, že uspořádáme první reprezentační ples Mateřské školy A. Dvořáka pro naše nejmenší. Ples se konal dne 25.02.2020 v Městské hale Hostinné. Na ples dorazilo 40 dětí, kterým maminky připravily krásné slavnostní oblečení. Dětský ples zahájila promenáda na skladby od W. A. Mozarta, při níž děti ve dvojicích procházely celou halou a užívaly si slavnostní chvíle. Poté přišly na řadu všemožné plesové úkoly a soutěže. Mezi nejoblíbenější patřilo například skládání not na notovou osnovu, přenášení zmrzliny, zdolávání propasti, smyslový chodníček a jiné zajímavé úkoly s nafukovacími balónky. A aby si děti užily pořádného pohybu, po splnění všech úkolů se mohly pustit do tance na nejznámější dětské písničky. Čas neúprosně běžel, proto přišla na řadu odměna. Ples byl z reakcí a pohledů dětí velmi vydařený, což bylo pro nás motivací si tuto akci příští rok opět zopakovat.

Většinu okamžiků tohoto plesového dopoledne zachytil fotoaparát a fotky jsou k dispozici na stránkách Mateřské školy A. Dvořáka, DVD a FB.

Milana Sahánková, DiS.


25. 1. 2020

I v zimě myslíme na zvířátka. Celý týden žijeme v tomto duchu, vyrábíme krmítka, zkoušíme, jak je těžké si nasbírat zrníčka "zobáčky" a nahromadit zásoby na celou zimu vůbec. Proto se ve čtvrtek děti z MŠ Tyršovy sady vydaly s batůžky plnými kaštanů, jablíček a mrkviček do lesa na Hliněném vrchu, kde naplnily dva krmelce.

Mgr. Michaela Nová